Auguste Sabatier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Auguste Sabatier 1897.

Louis-Auguste Sabatier, född den 22 oktober 1839 i Vallon-Pont-d'Arc i departementet Ardèche, död den 12 april 1901 i Paris, var en fransk protestantisk teolog.

Sabatier blev efter studier i Montauban, Basel, Tübingen och Heidelberg 1864 pastor i Aubenas och 1868 professor i reformert dogmatik i Strassburg, men nedlade, sedan Strassburg blivit tyskt, detta ämbete och blev efter en tid för tyskfientliga uttalanden utvisad ur Tyskland. Till stor del på grund av Sabatiers energiska arbete upprättades 1877, som ersättning för den upplösta franska fakulteten i Strassburg, i Paris en till Sorbonne anknuten protestantisk teologisk fakultet, vid vilken Sabatier från början knöts som professor i reformert dogmatik. Här intog Sabatier, särskilt efter utgivandet av det i Frankrike med utomordentligt bifall hälsade arbetet Esquisse d'une philosophie de la religion d'aprés la psychologie et l'histoire (1897, 8:e upplagan 1910; "Utkast till en religionsfilosofi efter psykologien och historien", svensk översättning av Nathan Söderblom, 1898), en alltmer framskjuten ställning och utövade både som professor och kanske än mer som direktör för den religionshistoriska avdelningen av École des hautes études en synnerligen inflytelserik, för hela Frankrikes andliga liv betydelsefull, lärarverksamhet.

Bland hans skrifter märks utom den nyss nämnda Essai sur les sources de la vie de Jesus (1866), L'apôtre Paul, esquisse d'une histoire de la pensée (1870, 4:e upplagan 1912), De la vie intime des dogmes et de leur puissance Revolution (1890), La critique biblique et l'histoire des religions (1900; svensk översättning "Bibelkritiken och religionshistorien", i "I vår tids lifsfrågor", 20, 1901), La doctrine de l'expiation et son evolution historique (1901) samt det postumt utgivna arbetet Les religions d'autorité et la religion de l'esprit (1903; svensk översättning "Auktoritetsreligionerna och andens religion", 1904). Även som journalist utövade Sabatier en flitig och inflytelserik verksamhet: i "Journal de Genève" publicerade han alltifrån 1875 söndagligen "Lettres de dimanche", och från 1882 var han daglig medarbetare i "Le temps". Många av dennas mera beaktade artiklar, även i politiska frågor, härrörde från Sabatier. Vid den första religionsvetenskapliga kongressen i Stockholm 1897 var Sabatier den mest centrala personligheten och höll där ett uppmärksammat föredrag, La religion et la culture moderne (tryckt samma år).


Källor[redigera | redigera wikitext]