Översättning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rosettastenen innehåller samma text på två språk (egyptiska och grekiska) och blev en nyckel i att översätta hieroglyferna.

Översättning är skriftlig överföring av ett budskap från ett språk till ett annat. Tolkning avser muntlig översättning. Tolkning kan också avse uttydning av budskapets innebörd och upphovspersonens intention.

Översättning görs från källspråk till målspråk. Källtexten kan vara en facktext eller en skönlitterär text. Översättningen görs av en översättare. De flesta översättare är specialiserade på antingen facktexter (facköversättare) eller skönlitterära texter (skönlitterär översättare). Facköversättning är översättning av alla typer av facktexter, till exempel bruksanvisningar, tekniska beskrivningar, läkarintyg, avtal. Översättningar kräver inte bara goda språkkunskaper utan även goda stilistiska kunskaper, kulturkompetens och, vid översättning av facktext, goda fackkunskaper. Professionella översättare i Sverige översätter endast till sitt modersmål.

Olika typer av översättning:

 • facköversättning
 • skönlitterär översättning
 • film- och tv-översättning ("textning")

Berömda svenska översättare och översättningar:

Översättning i domstol[redigera | redigera wikitext]

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ärende hos en förvaltningsrätt, en tingsrätt, en fastighetsdomstol, en miljödomstol, en sjörättsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd som har en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna eller delvis omfattar kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.[1]

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas.

Rätten att använda finska, meänkielä och samiska omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på dessa språk, rätt att få de handlingar som hör till ärendet eller målet muntligt översatta och rätt att vid muntlig förhandling eller sammanträde inför domstolen eller hyres- och arrendenämnden tala sitt språk. Domstolarna och hyres- och arrendenämnderna ska översätta inlämnade handlingar till svenska om det inte är uppenbart onödigt.[2]

Ersättning för tolk och översättning betalas av allmänna medel.[3]

Rätten får vid behov låta översätta handlingar som kommer in till eller skickas ut från rätten.[5]

Rätten är skyldig att översätta en handling i brottmål eller de viktigaste delarna av den, om handlingen ska sändas till någon som vistas i en annan stat inom EES eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och det finns anledning att anta att personen inte förstår språket i handlingen. Handlingen ska översättas till språket i den andra staten eller om myndigheten känner till att personen inte förstår detta språk, till ett annat språk som personen förstår.[6]

Den som biträtt med översättning har rätt till skälig ersättning, som betalas av staten.

Bestämmelserna ska tillämpas även i fråga om överföring från punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.[7]

Maskinöversättning[redigera | redigera wikitext]

Maskinöversättning är när man översätter mellan olika mänskliga språk med hjälp av en dator. Maskinöversättning har visat sig vara ett svårt problem att lösa. Översättningarna blir idag i bästa fall begripliga, men knappast i närheten av vad en människa skulle kunna åstadkomma. Maskinöversättning gränsar inom datavetenskapen till artificiell intelligens.

Översättningsverktyg[redigera | redigera wikitext]

Översättningsverktyg (CAT - Computer Aided Translation Tool) är programvara som är utvecklad för att underlätta för människor att översätta naturligt språk. Vanligtvis fungerar översättningsverktyg med hjälp av översättningsminnen och termhanteringsfiler. Grundfunktionen för översättningsverktyg är möjligheten att importera dokument i olika format, som sedan presenteras i vanlig text som extraherats från dokumenten. Ofta segmenterar programmet dessutom texten i meningar eller stycken. Allteftersom översättaren sedan översätter segment för segment sparas översättningarna i ett översättningsminne (engelska: translation memory, TM). När översättningsverktyget känner av att det aktuella segmentet redan har översatts, föreslår det att översättningen ska infogas. Detta gäller även träffar som kanske inte helt överensstämmer med segmentet. Vidare finns ofta möjligheten att importera ordlistor, för att hjälpa till med termer och uttryck, som kanske är specifika för just den kunden som beställt översättningen. När översättningen är klar skapar man de översatta dokumenten genom att låta översättningsverktyget slå ihop informationen som finns i översättningsminnet med källdokumentet och skapar alltså ett måldokument med exakt samma formatering.

Översättningsminne[redigera | redigera wikitext]

Översättningsminnen är programvara som lagrar tidigare översättningar av texter i en databas. När programmet sedan används för nästa översättning visas översättningsförslag om en mening i texten reda finns i minnet. Även om meningen inte är exakt lika (fuzzy matches) kan den tidigare översättningen visas och översättaren ges tillfälle att göra korrigeringar.

Minnena baseras ofta på segment av en längd motsvarande en mening. Detta är ofta ett problem, eftersom en mening inte är en fristående enhet i språket. Man kan förstås skapa verktyg som kräver längre enheter, men det är svårt att göra denna avvägning på ett sätt som gör resultatet användbart.

Turboöversättning[redigera | redigera wikitext]

Turboöversättning är en term som kommit att avse översättningar som produceras under stor tidspress. Ett tidigt exempel på företeelsen är Mårten Edlunds översättning av en Raymond Chandler-deckare 1943 vilken han översatte på tre veckor med arbetsdagar på 17-18 timmar. Under senare år har det blivit allt vanligare att översättningar av förväntade bästsäljare från svenska till engelska tillkommit under tidspress. Detta beror på att förlagen fruktar att läsare skulle tröttna på att vänta och köpa den engelska utgåvan. Ett fall där företeelsen uppmärksammades var J K Rowlings första vuxenbok Den tomma stolen (2012). På en vecka översattes boken till svenska av sex översättare och på så vis lyckades förlaget ha boken i bokhandeln redan två månader efter att arbetet påbörjats. Ännu en turboöversättning var Dan Browns Den förlorade symbolen.[8]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/2009:724#P13
 2. ^ https://lagen.nu/2009:724#P14
 3. ^ http://www.domstol.se/Funktioner/Minoritetssprak/
 4. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2011s345
 5. ^ https://lagen.nu/1942:740#K33P9S1
 6. ^ https://lagen.nu/1942:740#K33P9S2
 7. ^ https://lagen.nu/1942:740#K33P9S4
 8. ^ ”Turboöversättning”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Turbo%C3%B6vers%C3%A4ttning#cite_note-1. Läst 3 mars 2016.