Bryologi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bryologi (från grekiska βρύο, mossa), läran om mossor, är en gren av botaniken. Bryologi innebär bland annat att studera mossornas systematik, morfologi, fortplantning och ekologi. Den som studerar bryologi kallas bryolog. Olof Celsius den äldre grundade den svenska bryologin.