Underrättelseverksamhet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Karta över Okinawa, framställd med hjälp av underrättelsearbete, inför slaget om Okinawa.

Underrättelseverksamhet är den verksamhet som går ut på att inhämta, bearbeta och delge information och data för att ge underlag för beslut på olika nivåer. Underrättelsetjänst förekommer som regel såväl inom ett lands försvarsmakt som inom polisen. Säkerhetstjänster samlar information om verksamhet i det egna landet. Indelningen skiljer sig dock från land till land.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Underrättelseverksamhetens nivåer[redigera | redigera wikitext]

Militär underrättelseverksamhet kan delas in i tre nivåer:

  1. Strategisk underrättelseverksamhet hanterar övergripande och långsiktiga frågor, handlingsalternativ, tillvägagångs- och förhållningssätt. Spännvidden i uppdraget brukar ofta vara stort och kan beröra flera olika ämnesområden. Exempelvis kan det omfatta militära, politiska, ekonomiska, etniska och religiösa förhållanden. Strategisk underrättelseverksamhet arbetar i ett tidsperspektiv som sträcker sig över flera år. I Sverige är det regeringen som oftast begär denna typ av underlag från MUST. Strategiska underrättelser som produceras för att stödja långsiktig planläggning svarar till exempel på vilka förmågor motståndaren bedöms ha och vilka förmågor den egna sidan bör förse sig med. Det är oftast svårare att ta fram precisa, helhetstäckande eller tillförlitliga strategiska underrätter i jämförelse med exempelvis taktiska underrättelser. I den bakomliggande analysen finns vanligtvis fler osäkerhetsfaktorer vilket i sin tur kräver mer sofistikerade analystekniker.
  2. Operativ underrättelseverksamhet syftar till att kartlägga på en lägre nivå med fokusering på ett stridsområde och på information med kortare hållbarhet. I Sverige är det OPE som är ansvarig för denna nivå.
  3. Taktisk underrättelseverksamhet liknar den operativa, men sker på en ännu lägre nivå och med ännu kortare gilitghetstid. Inom svenska Försvarsmakten handläggs detta av de taktiska staberna (FTS, MTS, ATS).

Underrättelseorganisationer i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Försvarsunderrättelsetjänst[redigera | redigera wikitext]

Försvarsunderrättelsetjänst regleras av Försvarsunderättelselagen.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]