Christian Eric Fahlcrantz

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Biskop
Christian Eric Fahlcrantz
Christian Erik Fahlcrantz.jpg
Erik Fahlcrantz
KyrkaSvenska kyrkan

StiftVästerås stift
Period18491866
FöreträdareGustaf Nibelius
EfterträdareCarl Olof Björling

Prästvigd1828
Akademisk titelTeologie doktor 1830
Född30 augusti 1790
Stora Tuna socken
Död6 augusti 1866

Christian Eric Fahlcrantz, född 30 augusti 1790 i Stora Tuna socken i Kopparbergs län, död 6 augusti 1866 i Västerås, var en svensk teolog, biskop och författare.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Fahlcrantz blev student i Uppsala 1804, magister 1815 och docent i arabiska litteraturen 1821. Efter att ha prästvigts 1828 utsågs han den 18 september 1829 till kyrkoherde i Hagby (och Ramsta) prebendepastorat och samtidigt till professor (theologiae professor kalsenianus). Påföljande år blev han teologie doktor och kontraktsprost i Hagunda.

År 1835 utnämndes Fahlcrantz till professor i dogmatik och moral och erhöll då kyrkoherdetjänsten i Danmarks prebendepastorat 1835. Han kom 1839 på andra förslagsrummet till Västerås stift, men utsågs inte. 1841 blev han ledamot av Bibelkommissionen. Han blev dock biskop i Västerås stift 23 november 1849 och lämnade då professuren i Uppsala. Han blev ledamot, en av de aderton, av Svenska Akademien 1842. Som biskop var han självskriven ledamot i prästeståndet vid ståndsriksdagarna 1850/51, 1853/54, 1856/58, 1859/60, 1862/63 och 1865/66.

Släkt och familj[redigera | redigera wikitext]

Släkten Fahlcrantz äldste kände stamfader är Daniel Andersson, som var klockare i Munktorp. Erik Fahlcrantz far var kyrkoherde i Kungsåra socken i Västmanland Johan Fahlcrantz. Modern Gustafva De Brenner var sondotter till Elias Brenner[1]. Han var yngre bror till landskapsmålaren Carl Johan Fahlcrantz (1774–1861) och till skulptören och ornamentbildhuggaren Axel Magnus Fahlcrantz (1780–1854).

Christian Eric Fahlcrantz gifte sig den 30 november 1847 i Stockholm i Jakobs församling med Aurora Wilhelmina (Mina) Valerius (1819–1916), dotter till akademiledamoten Johan David Valerius och Christina Aurora Ingell. Hans äldste son, Carl Johan Fahlcrantz, grundlade 1877 bokförlaget Fahlcrantz & Co., som 1925 övertogs av sonen med samma namn, Carl Johan Fahlcrantz (1892–1964), som var skådespelare. Den yngre sonen Axel Fahlcrantz var konstnär, liksom farbröderna, Carl Johan Fahlcrantz och Axel Magnus Fahlcrantz. Christian Eric Fahlcrantz avled i Västerås 1866 och hans hustru, som avled 1916, överlevde honom med nära femtio år.[2]

Paret fick fyra söner.

 • Carl Johan Fahlcrantz (1849–1915), bokförläggare, fil.dr;
 • Axel Fahlcrantz (Axel Erik Valerius Fahlcrantz) (1851–1925), landskapsmålare;
 • Christian David Ansgarius Fahlcrantz (1853–1927), läroverksadjunkt i Borås – ogift – som fått några vänliga minnesord av Adam Lewenhaupt (1937);
 • Martin Wilhelm Fahlcrantz (1859–1936), landssekreterare i Nyköping; vice häradshövding;[3]

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • De ruina chalifatus Bagdadici : dissertatio academica... Upsaliæ. 1820. Libris 10875513 
 • Noachs ark : Första våningen, andra våningen. Stockholm. 1825—26  [Ny omdiktad uppl.]. Stockholm. 1826. Libris 2389148  – Ny upplaga: Noachs ark. Stockholm. 1925–1926. Libris 1806224 
  • [1.] Den nya verlds-editionens första correctur-ark jemte Fan i båten såsom intelligensblad. 1825. Libris 2389147 
  • [2.] Den yra vildåsnan skall omskapas till menniska. Stockholm. 1826. Libris 2389149 
 • Ord till musiken vid academiska högtidligheterna den 14 och 15 maj 1829 : i anledning af h.k.h. hertigens af Östergöthland födelse. Uppsala. 1829. Libris 2431502 
 • Sånger vid aftäckningen af Linnés bildstod i Upsala d. 12 octob. 1829. Uppsala. 1829. Libris 2432070 
 • Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis... Upsaliæ. 1832. Libris 11605831 
 • Till den jubelfest, hvarmed Gustaf Adolph den stores minne firas af Upsala universitet, inbjudas vetenskapernas gynnare och vänner af Christian Er. Fahlcrantz. Upsala. 1832. Libris 11605813 
 • Ansgarius : bilder ur nord-apostelns lif i fjorton sånger. Upsala. 1835–1846. Libris 3287315 
 • Minne öfver biskopen, doktor Jesper Svedberg. Stockholm. 1835. Libris 2639209 
 • Sveriges skalder, tecknade i deras arbeten. Stockholm. 1840–1841. Libris 2639211 
 • Tal wid swenska bibelns jubelfest, hållet på Gustavianska lärosalen i Upsala d. 10 nov. 1841. Uppsala. 1841. Libris 2010338 
 • Oratio parentalis in memoriam ... Joh. Ol. Wallin ... in conventu synodali Arosieae habito die 14 sept. 1842. Arosiae. 1843. Libris 2639212 
 • Några ord om universiteters och elementarläroverks inbördes förhållande : ett votum, jemte sednare tillägg. Uppsala. 1843. Libris 2010173 
 • Till afhörande af de tal, hvarmed h. m. konung Oscar den förstes regeringsanträde firas af Upsala universitet inbjudas vetenskapernas gynnare och vänner af Christ. Er. Fahlcrantz, kongl. Acad. n. v. rector. Upsala. 1844. Libris 11611054 
 • C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet. Upsala: Wahlström. 1845–1846. Libris 365466 
 • Till bivistandet af den akt, genom hvilken universitetets för det ingående academiska året valde rector skall inställas i sitt embete, inbjudas vördsamt vetenskapernas gynnare och vänner af Christ. Er. Fahlcrantz, kongl. Acad. n. v. rector. Upsala. 1845. Libris 11611591 
 • Evangeliska alliancen. Uppsala. 1847–1847. Libris 2010169 
 • [Inträdestal hållet i Svenska akademien över C.P.Hagberg den 15 januari 1844.]. [Stockholm]. 1847. Libris 2993604 
 • Minne öfver biskopen doktor Jesper Svedberg. Stockholm: Norstedt. 1853. Libris 2065902 
 • Rom förr och nu. 1–6. Västerås: Torssell. 1858–1861. Libris 1955238 
 • Minnesord öfver Philip Melanchton talade i Westerås Prest-sällskap den 19 April 1860. Westerås. 1860. Libris 2639210 
 • Fahlcrantziana : ordlekar och infall af biskop Kristian Erik Fahlcrantz / / utgifne af E-d. Stockholm: Bokförlagsbyrån. 1887. Libris 18414605  – Utgivare: Theodor Ekelund.

Samlade skrifter[redigera | redigera wikitext]

Översättningar[redigera | redigera wikitext]

 • Augusti, Johann Christian Wilhelm (1821). De christna dogmernas historia af d. Joh. Chr. Wilh. Augusti / efter andra uplagan öfversatt af C.E. Fahlcrantz. (=Theologiskt bibliothek,= ; H. 1. Falun. Libris 2413864 
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1821). Emilia Galotti : ett sorgespel i fem akter. Falun. Libris 2389694 
 • Schiller, Friedrich von (1821). Fiesko eller Konspirationen i Genua : ett republikanskt sorgespel. Falun. Libris 2389873 
 • Dräseke, Johann Heinrich Bernhard (1822). Tron, hoppet och kärleken : en handbok för unga Jesu vänner, isynnerhet för dem, som beredas till sin första nattvardsgång / öfversatt efter fjerde, mycket förbättrade, upplagan. Falun. Libris 2420176 
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1822). Miss Sara Sampson : sorgespel i fem acter. Falun. Libris 2389702 
 • Specimina versionis Corani : quorum fasciculum primum venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Christ. Er. Fahlcrantz ... et Guilielmus Fahlcrantz Vestm. Dalecarli. Upsaliæ. 1824. Libris 2749263  – Med svensk och arabisk parallelltext.
 • Sibbern, Frederik Christian (1827). Menniskans andeliga natur, eller Utkast till en psychologi, för gymnasierna, i sammandrag efter Fr. Chr. Sibbern... Stockholm. Libris 2405490 

Redaktörskap[redigera | redigera wikitext]

 • Svenska litteratur-föreningens tidning. Upsala. 1833–1838. Libris 1695065  – Tillsammans med P. v. Afzelius, P. D. A. Atterbom m. fl.
 • Ecclesiastik tidskrift.. Upsala: Leffler och Sebell. 1839–1842. Libris 2269089  – Tillsammans med A. E. Knös o. C. J. Almquist.)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Företrädare:
Olof Kolmodin d.y.
Uppsala universitets rektor
Ht 1832
Efterträdare:
Jacob Edvard Boëthius
Företrädare:
Lars Georg Rabenius
Inspektor för Västmanlands-Dala nation
1838–1849
Efterträdare:
Johan Henrik Schröder
Företrädare:
Erik Gustaf Geijer
Uppsala universitets rektor
1844–1845
Efterträdare:
Israel Hwasser