Hoppa till innehållet

Lista över Svenska Akademiens ledamöter

Från Wikipedia

Detta är en lista över Svenska Akademiens samtliga ledamöter genom tiderna.[1]

Kung Gustav III porträtterad av Lorens Pasch d.y. vid tiden för Svenska Akademiens instiftande.
Svenska Akademien sammanträder i Börshuset vid Stortorget i Stockholm.

Svenska Akademien instiftades 1786 av kung Gustav III. Av de första arton ledamöterna valde Gustav III personligen ut tretton, medan övriga fem valdes av de tretton med kungens godkännande. Av dessa ursprungliga avled Carl Fredrik Scheffer den 27 augusti 1786, utan att han hunnit ta inträde i Akademien. Han räknas ändå som akademiledamot (stol 2) och finns med i Svenska Akademiens ledamotsregister.

Efter att en ny ledamot valts in inträder denne i Akademien en tid senare vid en särskild inträdesceremoni. Under 1800-talet uppstod traditionen att låta sådana inträdesceremonier äga rum vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst. Denna äger efter beslut av Gustav III alltid rum den 20 december.

Från 1786 till 2018, då Eric M. Runesson, Mats Malm och Jila Mossaed tog inträde, har 194 personer varit ledamöter av Svenska Akademien.[uppdatering behövs] Gustaf Mauritz Armfelt satt i Akademien två gånger på två olika stolar men är i denna siffra räknad endast en gång. Siffran inkluderar alltså Scheffer, men inte Albrecht Elof Ihre, vars inval drogs tillbaka 1859 eftersom han efter mer än tio år fortfarande inte tagit inträde. Således har 193 personer (176 män och 17 kvinnor) tagit inträde bland De Aderton. Anders Österling på stol 13 är den som varit ledamot längst tid – 62 år.

Den första kvinnan i Svenska Akademien var författaren Selma Lagerlöf. Hon blev invald på stol 7 den 28 maj 1914, efter att Akademiens stadgar ändrats så att även kvinnor tilläts som ledamöter. Lagerlöf tog formellt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december samma år.

Ledamöter som utträtt[redigera | redigera wikitext]

Svenska Akademiens ledamöter väljer själva en ny ledamot när en stol blivit ledig – i regel efter en akademiledamots död. Ledamöterna väljs i princip på livstid. Akademiens stadgar innehöll ursprungligen inga bestämmelser om möjligheten för ledamöter att lämna Akademien. Hållning var att det därmed saknades möjligt att utträda ur Akademien. Den kris som drabbade Svenska Akademien under våren 2018, då flera ledamöter valde att inte längre delta i arbetet, aktualiserade frågan om möjlighet till utträde. Den 2 maj 2018 beslutade kung Carl XVI Gustaf i hovprotokoll om ett tillägg i stadgarna (XI a §), innebärande att en ledamot äger rätt att utträda ur Akademien efter skriftlig anmälan, och att Akademien får besluta att en ledamot som under två års tid inte deltagit i arbetet ska anses ha utträtt.

  • 1989 valde tre ledamöter, Werner Aspenström (stol 12), Lars Gyllensten (stol 14) och Kerstin Ekman (stol 15), att inte längre delta som en protest mot Akademiens handlande i Salman Rushdie-affären. Aspenström avled 1997 och Gyllensten 2006. Ekman utträdde ur Akademien vid stadgeändringen 2018.
  • 1996 valde Knut Ahnlund (stol 7) att inte längre delta i Akademiens arbete, även han på grund av diskussionerna kring fatwan mot Salman Rushdie. 2005 valde han att betrakta sig som helt utomstående, som en protest mot att Elfriede Jelinek tilldelats Nobelpriset i litteratur 2004. Nobelpriset till Jelinek hade "ödelagt utmärkelsens värde för överskådlig framtid", menade Ahnlund i en debattartikel i Svenska Dagbladet.[2] Ahnlund avled 2012.
  • År 2017 meddelade Lotta Lotass (stol 1) att hon sedan 2015 inte längre deltog i Akademiens arbete på grund av att hon mött missnöjda reaktioner mot sitt ledamotskap och sina personliga egenskaper.[3] Enligt Lotass själv var det många som velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1.[4]
  • I april 2018 meddelade Klas Östergren (stol 11), Kjell Espmark (stol 16) och Peter Englund (stol 10) att de inte längre deltog i Akademiens arbete. Englund angav som skäl en "oberättigad och orättfärdig" intern kritik mot ständiga sekreteraren Sara Danius.[5] Espmark och Englund återvände dock till akademien året därpå, 2019.[6] Den 12 april 2018 meddelade även Sara Danius och Katarina Frostenson att de inte längre deltog i Akademiens arbete. Den 7 maj 2018 meddelade Svenska Akademien att Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman (som inte hade deltagit i Akademiens arbete sedan 1989) hade utträtt ur Akademien.
  • Den 26 februari 2019 lämnade Sara Danius Svenska Akademien.[7] Hon avled den 12 oktober 2019.

Uteslutna och oräknade[redigera | redigera wikitext]

Det har också hänt att ledamöter uteslutits ur Svenska Akademien, nämligen i det inte helt okomplicerade fallet Gustaf Mauritz Armfelt. Han satt på stol 14 som en av de ursprungliga 18 akademiledamöterna, och tog inträde den 13 maj 1786. Armfelt uteslöts ur Akademien den 25 september 1794, sedan han dömts till förlust av liv, ära och gods samma år. Emellertid flydde han till Ryssland och kallades hem igen av Gustav IV Adolf år 1800. Den 4 april 1805 återinkallades Armfelt utan invalsförfarande till Akademien, den här gången på stol 17. Han började delta i Akademiens slutna sammankomster den 23 november 1807, utan att formellt ha tagit inträde. Den 7 oktober 1811 förklarades han inte längre kunna vara akademiledamot, sedan han förvisats från Sverige samma år och inte längre var svensk undersåte. Armfelt är därmed också den ende som suttit på två olika stolar i Svenska Akademien. Han dog 1814.

1881 valde Henning Hamilton på stol 9 att lämna alla de akademier och vittra samfund som han var ledamot i, däribland Svenska Akademien, på grund av den så kallade Hamiltonaffären samma år. Det hade avslöjats att Hamilton förskingrat stora summor pengar. Hamilton avled 1886, men redan 1882, fyra år före Hamiltons död, valde Akademien in Esaias Tegnér den yngre på stol nummer 9 efter Hamilton. Det är dock oklart om Hamilton uteslöts eller lämnade akademien.[8]

Ämbetsmannen Albrecht Elof Ihre invaldes 1848 på stol 3 efter Carl Gustaf von Brinkmans död. Ihre tog aldrig inträde bland De Aderton, och 1859 beslutade Akademien att häva invalet. I stället valdes Johan Börjesson in som ledamot samma år. Han tog inträde 1861. Ihre finns inte med i Svenska Akademiens ledamotsregister.

Stol 1[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 1
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Anders Johan von Höpken. Anders Johan von Höpken 31 mars 1712 20 mars 1786 5 april 1786 9 maj 1789
Nils Philip Gyldenstolpe. Nils Philip Gyldenstolpe 19 februari 1734 18 juni 1789 11 december 1789 20 februari 1810
Johan Olof Wallin. Johan Olof Wallin 15 oktober 1779 29 mars 1810 29 maj 1811 30 juni 1839
Anders Fryxell. Anders Fryxell 7 februari 1795 1 juni 1840 23 maj 1841 21 mars 1881
Hans Forssell. Hans Forssell 14 januari 1843 19 maj 1881 20 december 1881 2 augusti 1901
Carl Bildt. Carl Bildt 15 mars 1850 28 november 1901 20 juni 1902 26 januari 1931
Birger Wedberg. Birger Wedberg 28 september 1870 23 april 1931 20 december 1931 2 oktober 1945
Birger Ekeberg 10 augusti 1880 1 november 1945 20 december 1945 30 november 1968
Sture Petrén 3 oktober 1908 6 mars 1969 20 december 1969 13 december 1976
Sten Rudholm 27 april 1918 10 februari 1977 20 december 1977 29 november 2008

Lotta Lotass[a] 28 februari 1964 5 mars 2009 20 december 2009 7 maj 2018
Eric M. Runesson 26 september 1960 4 oktober 2018 20 december 2018

Stol 2[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 2
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Carl Fredrik Scheffer. Carl Fredrik Scheffer 28 april 1715 20 mars 1786 Avled innan han
hann ta inträde
27 augusti 1786
Abraham Niclas Edelcrantz. Abraham Niclas Edelcrantz 29 juli 1754 19 oktober 1786 2 december 1786 15 mars 1821
Carl Peter Hagberg. Carl Peter Hagberg 22 november 1778 1 juni 1821 29 oktober 1821 15 september 1841
Erik Fahlcrantz. Eric Fahlcrantz 30 augusti 1790 5 december 1842 15 januari 1844 6 augusti 1866
Gunnar Wennerberg. Gunnar Wennerberg 2 oktober 1817 6 december 1866 20 december 1867 24 augusti 1901
Claes Annerstedt. Claes Annerstedt 7 juni 1839 28 november 1901 20 december 1902 20 november 1927
Martin Lamm. Martin Lamm 22 juni 1880 26 april 1928 20 december 1928 5 maj 1950
Ingvar Andersson. Ingvar Andersson 19 mars 1899 28 september 1950 20 december 1950 14 oktober 1974
Torgny T:son Segerstedt 11 augusti 1908 15 maj 1975 20 december 1975 28 januari 1999

Bo Ralph 4 oktober 1945 5 april 1999 20 december 1999

Stol 3[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 3
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Olof Celsius d.y. Olof Celsius d.y. 15 december 1716 20 mars 1786 27 maj 1786 15 februari 1794
Johan Adam Tingstadius. Johan Adam Tingstadius 8 juli 1748 12 juni 1794 12 februari 1795 10 december 1827
Carl Gustaf von Brinkman. Carl Gustaf von Brinkman 25 februari 1764 11 februari 1828 3 november 1828 25 december 1847
Johan Börjesson. Johan Börjesson 30 augusti 1790 1 december 1859 19 mars 1861 6 maj 1866
Hans Magnus Melin. Hans Magnus Melin 14 september 1805 14 juni 1866 20 december 1866 17 november 1877
Carl Gustaf Malmström. Carl Gustaf Malmström 2 november 1822 21 mars 1878 20 december 1878 12 september 1912
Henrik Schück. Henrik Schück 2 november 1855 16 januari 1913 20 december 1913 3 oktober 1947
H.S. Nyberg Henrik Samuel Nyberg 28 december 1889 26 februari 1948 20 december 1948 9 februari 1974
Carl Ivar Ståhle 26 juni 1913 18 april 1974 20 december 1974 12 juni 1980
Sture Allén. Sture Allén 31 december 1928 2 oktober 1980 20 december 1980 20 juni 2022
David Håkansson 26 november 1978 11 maj 2023 20 december 2023

Stol 4[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 4
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Johan Henric Kellgren. Johan Henric Kellgren 1 december 1751 20 mars 1786 5 april 1786 20 april 1795
Johan Stenhammar. Johan Stenhammar 17 juni 1769 4 februari 1797 14 mars 1798 31 januari 1799
Claes Adolph Fleming. Claes Adolph Fleming 24 april 1771 25 april 1799 23 november 1799 12 maj 1831
Carl Adolph Agardh. Carl Adolph Agardh 23 januari 1785 18 juli 1831 22 augusti 1834 28 januari 1859
Fredrik Ferdinand Carlsson. Fredrik Ferdinand Carlson 13 juni 1811 1 december 1859 19 mars 1861 18 mars 1887
Claes Herman Rundgren. Claes Herman Rundgren 12 augusti 1819 26 maj 1887 20 december 1887 19 september 1906
Ivar Afzelius. Ivar Afzelius 15 oktober 1848 14 februari 1907 15 februari 1908 30 oktober 1921
Tor Hedberg. Tor Hedberg 23 mars 1862 30 mars 1922 20 december 1922 13 juli 1931
Sigfrid Siewertz. Sigfrid Siwertz 24 januari 1882 7 april 1932 20 december 1932 26 november 1970
Lars Forssell. Lars Forssell 14 januari 1928 11 mars 1971 20 december 1971 26 juli 2007

Anders Olsson.

Anders Olsson 19 juni 1949 21 februari 2008 20 december 2008

Stol 5[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 5
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Matthias von Hermansson. Matthias von Hermansson 13 maj 1716 20 mars 1786 5 april 1786 25 juli 1789
Magnus Lehnberg. Magnus Lehnberg 22 maj 1758 27 augusti 1789 17 mars 1790 9 december 1808
Jakob Axelsson Lindblom. Jacob Axelsson Lindblom 27 juli 1746 9 februari 1809 8 juli 1809 15 februari 1819
Carl von Rosenstein. Carl von Rosenstein 13 maj 1766 1 april 1819 10 april 1820 2 december 1836
Jöns Jacob Berzelius. Jöns Jacob Berzelius 20 augusti 1779 18 september 1837 20 december 1837 7 augusti 1848
Johan Erik Rydqvist. Johan Erik Rydqvist 20 oktober 1800 6 augusti 1849 20 december 1849 17 december 1877
Theodor Wisén. Theodor Wisén 31 mars 1835 29 maj 1878 20 december 1878 15 februari 1892
Knut Fredrik Söderwall. Knut Fredrik Söderwall 1 januari 1842 19 maj 1892 20 december 1892 30 maj 1924
Axel Kock. Axel Kock 2 mars 1851 13 november 1924 20 december 1924 18 mars 1935
Bengt Hesselman Bengt Hesselman 21 december 1875 23 maj 1935 20 december 1935 6 april 1952
Henry Olsson 18 april 1896 28 maj 1952 20 december 1952 11 januari 1985

Göran Malmqvist 6 juni 1924 11 april 1985 20 december 1985 17 oktober 2019
Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg 30 november 1961 13 oktober 2020 20 december 2020

Stol 6[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 6
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Johan Wingård. Johan Wingård 19 april 1738 20 mars 1786 27 maj 1786 12 januari 1818
Adolf Göran Mörner. Adolf Göran Mörner 27 juli 1773 2 april 1818 2 mars 1819 30 januari 1838
Anders Abraham Grafström. Anders Abraham Grafström 10 januari 1790 10 juni 1839 26 maj 1840 24 juli 1870
Fredrik August Dahlgren. Fredrik August Dahlgren 20 september 1816 2 mars 1871 20 december 1871 16 februari 1895
Hans Hildebrand. Hans Hildebrand 5 april 1842 16 maj 1895 20 december 1895 2 februari 1913
Sven Hedin. Sven Hedin 19 februari 1865 22 maj 1913 20 december 1913 26 november 1952
Sten Selander. Sten Selander 1 juli 1891 23 april 1953 20 december 1953 8 april 1957
Olle Hedberg. Olle Hedberg 31 maj 1899 19 september 1957 20 december 1957 20 september 1974
Per Olof Sundman. Per Olof Sundman 4 september 1922 15 maj 1975 20 december 1975 9 oktober 1992
Birgitta Trotzig. Birgitta Trotzig 11 september 1929 11 februari 1993 20 december 1993 14 maj 2011
Tomas Riad. Tomas Riad 15 november 1959 29 september 2011 20 december 2011

Stol 7[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 7
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Axel von Fersen. Axel von Fersen d.ä. 5 april 1719 20 mars 1786 5 april 1786 24 april 1794
Axel Gabriel Silfverstolpe. Axel Gabriel Silfverstolpe 10 augusti 1762 12 juni 1794 4 mars 1795 5 september 1816
Anders Carlsson af Kullberg Anders Carlsson af Kullberg 3 augusti 1771 27 februari 1817 15 november 1817 5 maj 1851
Carl August Hagberg Carl August Hagberg 7 juli 1810 24 november 1851 18 maj 1852 9 januari 1864
Wilhelm Erik Svedelius. Wilhelm Erik Svedelius 5 maj 1816 13 oktober 1864 20 december 1864 26 februari 1889
Nils Fredrik Sander. Nils Fredrik Sander 26 september 1828 9 maj 1889 20 december 1889 30 maj 1900
Albert Theodor Gellerstedt. Albert Theodor Gellerstedt 6 oktober 1836 14 februari 1901 20 december 1901 7 april 1914
Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf 20 november 1858 28 maj 1914 20 december 1914 16 mars 1940
Hjalmar Gullberg. Hjalmar Gullberg 30 maj 1898 16 maj 1940 20 december 1940 19 juli 1961
Karl Ragnar Gierow. Karl Ragnar Gierow 2 april 1904 28 september 1961 20 december 1961 30 oktober 1982
Knut Ahnlund Knut Ahnlund[b] 24 maj 1923 10 mars 1983 20 december 1983 28 november 2012

Sara Danius 5 april 1962 7 mars 2013 20 december 2013 26 februari 2019 12 oktober 2019
Åsa Wikforss 25 juli 1961 9 maj 2019 20 december 2019

Stol 8[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 8
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Johan Gabriel Oxenstierna. Johan Gabriel Oxenstierna 19 juli 1750 20 mars 1786 5 april 1786 29 juli 1818
Esaias Tegnér. Esaias Tegnér 13 november 1782 5 november 1818 22 juni 1819 2 november 1846
Carl Wilhelm Böttiger. Carl Wilhelm Böttiger 15 maj 1807 12 juli 1847 18 december 1847 22 december 1878
Carl David af Wirsén. Carl David af Wirsén 9 december 1842 20 mars 1879 20 december 1879 12 juni 1912
Verner von Heidenstam. Verner von Heidenstam 6 juli 1859 19 september 1912 20 december 1912 20 maj 1940
Pär Lagerkvist. Pär Lagerkvist 23 maj 1891 19 september 1940 20 december 1940 11 juli 1974
Östen Sjöstrand Östen Sjöstrand 16 juni 1925 15 maj 1975 20 december 1975 13 maj 2006

Jesper Svenbro 10 mars 1944 5 oktober 2006 20 december 2006

Stol 9[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 9
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Gudmund Jöran Adlerbeth. Gudmund Jöran Adlerbeth 21 maj 1751 20 mars 1786 5 april 1786 7 oktober 1818
Hans Järta. Hans Järta 11 februari 1774 1 april 1819 29 november 1826 6 april 1847
Carl David Skogman. Carl David Skogman 26 oktober 1786 16 augusti 1847 20 december 1848 20 februari 1856
Henning Hamilton. Henning Hamilton 16 januari 1814 2 maj 1856 24 januari 1859 1881 15 januari 1886
Esaias Tegnér d.y. Esaias Tegnér d.y. 13 januari 1843 9 mars 1882 20 december 1882 21 november 1928
Otto von Friesen. Otto von Friesen 11 maj 1870 16 maj 1929 20 december 1929 10 september 1942
Einar Löfstedt Einar Löfstedt 15 juni 1880 15 oktober 1942 20 december 1942 10 juni 1955
Ture Johannisson 26 september 1903 29 september 1955 20 december 1955 16 december 1990

Torgny Lindgren 16 juni 1938 28 februari 1991 20 december 1991 16 mars 2017
Jayne Svenungsson 9 december 1973 28 september 2017 20 december 2017 7 november 2018

Ellen Mattson 22 september 1962 28 mars 2019 20 december 2019

Stol 10[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 10
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Anders af Botin 15 mars 1724 20 mars 1786 5 april 1786 22 september 1790
Christoffer Bogislaus Zibet Christoffer Bogislaus Zibet 25 december 1740 13 november 1790 10 december 1790 16 maj 1809
Gustaf Lagerbielke Gustaf Lagerbielke 22 mars 1777 17 juni 1809 25 september 1819 24 maj 1837
Carl Fredrik af Wingård. Carl Fredrik af Wingård 26 september 1781 18 september 1837 31 maj 1838 19 september 1851
Henrik Reuterdahl. Henrik Reuterdahl 11 september 1795 14 juni 1852 20 december 1852 28 juni 1870
Paulus Genberg Paulus Genberg 13 april 1811 2 mars 1871 5 juni 1872 29 september 1875
Carl Snoilsky. Carl Snoilsky 8 september 1841 20 april 1876 20 december 1876 19 maj 1903
Harald Hjärne. Harald Hjärne 2 maj 1848 15 augusti 1903 20 december 1903 6 januari 1922
Fredrik Böök. Fredrik Böök 12 maj 1883 30 mars 1922 20 december 1922 2 december 1961
Erik Lönnroth. Erik Lönnroth 1 augusti 1910 17 maj 1962 20 december 1962 10 mars 2002
Peter Englund. Peter Englund 4 april 1957 23 maj 2002 20 december 2002,

med ett uppehåll 2018/19

Stol 11[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 11
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Nils von Rosenstein. Nils von Rosenstein 12 december 1752 20 mars 1786 5 april 1786 7 augusti 1824
Lars Magnus Enberg. Lars Magnus Enberg 3 november 1787 11 oktober 1824 21 februari 1825 20 november 1865
Bror Emil Hildebrand. Bror Emil Hildebrand 22 februari 1806 14 juni 1866 20 december 1866 30 augusti 1884
Clas Theodor Odhner. Clas Theodor Odhner 17 juni 1836 26 februari 1885 20 december 1885 11 juni 1904
Erik Axel Karlfeldt. Erik Axel Karlfeldt 20 juli 1864 14 juli 1904 20 december 1904 8 april 1931
Torsten Fogelqvist. Torsten Fogelqvist 25 januari 1880 1 oktober 1931 20 december 1931 23 januari 1941
Nils Ahnlund. Nils Ahnlund 23 augusti 1889 3 april 1941 20 december 1941 11 januari 1957
Eyvind Johnson. Eyvind Johnson 29 juli 1900 11 april 1957 20 december 1957 25 augusti 1976
Ulf Linde 15 april 1929 10 februari 1977 20 december 1977 12 oktober 2013

Klas Östergren 20 februari 1955 27 februari 2014 20 december 2014 7 maj 2018
Mats Malm 10 maj 1964 18 oktober 2018 20 december 2018

Stol 12[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 12
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Elis Schröderheim. Elis Schröderheim 26 mars 1747 20 mars 1786 5 april 1786 30 augusti 1795
Isac Reinhold Blom 27 oktober 1762 11 mars 1797 25 november 1797 6 maj 1826
Gustaf Fredrik Wirsén. Gustaf Fredrik Wirsén 21 oktober 1779 12 juni 1826 26 mars 1827 9 december 1827
Bernhard von Beskow. Bernhard von Beskow 22 april 1796 11 februari 1828 1 november 1828 17 oktober 1868
Carl Gustaf Strandberg 5 maj 1825 3 juni 1869 20 december 1869 8 februari 1874
Anders Anderson Anders Anderson 6 juli 1822 18 mars 1875 20 december 1875 10 september 1892
Adolf Erik Nordenskiöld. Adolf Erik Nordenskiöld 18 november 1832 27 april 1893 20 december 1893 12 augusti 1901
Gustaf Rexius. Gustaf Retzius 17 oktober 1842 28 november 1901 20 juni 1902 21 juli 1919
Adolf Noreen Adolf Noreen 13 mars 1854 2 oktober 1919 20 december 1919 13 juni 1925
Bo Bergman. Bo Bergman 6 oktober 1869 24 september 1925 20 december 1925 17 november 1967
Sten Lindroth Sten Lindroth 28 december 1914 7 mars 1968 20 december 1968 1 september 1980
Werner Aspenström. Werner Aspenström[c] 13 november 1918 19 mars 1981 20 december 1981 25 januari 1997

Per Wästberg 20 november 1933 17 april 1997 20 december 1997

Stol 13[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 13
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Gustaf Fredrik Gyllenborg Gustaf Fredrik Gyllenborg 24 december 1731 20 mars 1786 5 april 1786 30 mars 1808
Frans Michael Franzén. Frans Michael Franzén 9 februari 1772 5 maj 1808 27 november 1811 14 augusti 1847
Bernhard Elis Malmström Bernhard Elis Malmström 14 mars 1816 26 november 1849 18 december 1850 21 juni 1865
Carl Anders Kullberg Carl Anders Kullberg 26 oktober 1815 19 oktober 1865 29 maj 1866 22 oktober 1897
Karl Alfred Melin. Karl Alfred Melin 11 mars 1849 17 februari 1898 20 december 1898 5 juli 1919
Anders Österling. Anders Österling 13 april 1884 2 oktober 1919 20 december 1919 13 december 1981
Gunnel Vallquist 19 juni 1918 1 april 1982 20 december 1982 11 januari 2016
Sara Stridsberg. Sara Stridsberg 29 augusti 1972 12 maj 2016 20 december 2016 7 maj 2018

Anne Swärd 16 februari 1969 28 mars 2019 20 december 2019

Stol 14[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 14
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Gustaf Mauritz Armfelt. Gustaf Mauritz Armfelt
(Se även stol 17.)
31 mars 1757 12 april 1786 13 maj 1786 25 september 1794 19 augusti 1814
Malte Ramel 27 maj 1747 7 januari 1797 30 april 1802 31 januari 1824
Erik Gustaf Geijer. Erik Gustaf Geijer 12 januari 1783 1 april 1824 15 januari 1826 23 april 1847
Elias Fries. Elias Fries 15 augusti 1794 12 juli 1847 2 december 1847 8 februari 1878
Carl Rupert Nyblom. Carl Rupert Nyblom 29 mars 1832 20 mars 1879 20 december 1879 30 maj 1907
Per Hallström. Per Hallström 29 september 1866 12 mars 1908 20 december 1908 18 februari 1960
Ragnar Josephson Ragnar Josephson 8 mars 1891 12 maj 1960 20 december 1960 27 mars 1966
Lars Gyllensten Lars Gyllensten[d] 12 november 1921 26 maj 1966 20 december 1966 26 maj 2006

Kristina Lugn 14 november 1948 5 oktober 2006 20 december 2006 9 maj 2020
Steve Sem-Sandberg Steve Sem-Sandberg 16 augusti 1958 13 oktober 2020 20 december 2020

Stol 15[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 15
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Carl Gustaf Nordin. Carl Gustaf Nordin 2 januari 1749 22 april 1786 13 maj 1786 14 mars 1812
Carl Birger Rutström Carl Birger Rutström 22 november 1758 2 maj 1812 2 december 1813 13 april 1826
Johan David Valerius. Johan David Valerius 13 januari 1776 1 juni 1826 29 november 1826 4 augusti 1852
Ludvig Manderström Ludvig Manderström 22 januari 1806 22 november 1852 20 december 1853 18 augusti 1873
Anton Niklas Sundberg. Anton Niklas Sundberg 27 maj 1818 5 februari 1874 20 december 1874 2 februari 1900
Gottfrid Billing. Gottfrid Billing 29 april 1841 31 maj 1900 20 december 1900 14 januari 1925
Hans Larsson. Hans Larsson 18 februari 1862 16 april 1925 20 december 1925 16 februari 1944
Elin Wägner. Elin Wägner 16 maj 1882 25 maj 1944 20 december 1944 7 januari 1949
Harry Martinsson. Harry Martinson 6 maj 1904 17 mars 1949 20 december 1949 11 februari 1978
Kerstin Ekman. Kerstin Ekman[e] 27 augusti 1933 20 april 1978 20 december 1978 7 maj 2018
Jila Mossaed. Jila Mossaed 4 april 1948 4 oktober 2018 20 december 2018

Stol 16[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 16
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Carl Gustaf af Leopold. Carl Gustaf af Leopold 3 april 1756 1 juni 1786 21 juni 1786 9 november 1829
Samuel Grubbe. Samuel Grubbe 19 februari 1786 25 januari 1830 20 november 1830 6 november 1853
Israel Hwasser. Israel Hwasser 17 september 1790 3 juli 1854 20 december 1854 11 maj 1860
C.V.A. Strandberg. Carl Strandberg 16 januari 1818 27 mars 1862 20 december 1862 5 februari 1877
Viktor Rydberg. Viktor Rydberg 18 december 1828 26 april 1877 22 maj 1878 21 september 1895
Waldemar Rudin. Waldemar Rudin 20 juli 1833 26 mars 1896 20 december 1896 2 januari 1921
Nathan Söderblom. Nathan Söderblom 15 januari 1866 17 mars 1921 20 december 1921 12 juli 1931
Tor Andræ. Tor Andræ 9 juli 1885 7 april 1932 20 december 1932 24 februari 1947
Elias Wessén 15 april 1889 22 maj 1947 20 december 1947 30 januari 1981
Kjell Espmark 19 februari 1930 5 mars 1981 20 december 1981,

med ett uppehåll 2018/19

18 september 2022
Anna-Karin Palm 17 mars 1961 11 maj 2023 20 december 2023

Stol 17[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 17
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Johan Murberg. Johan Murberg 4 december 1734 14 april 1787 13 maj 1787 27 mars 1805
Gustaf Mauritz Armfelt. Gustaf Mauritz Armfelt
(Se även stol 14.)
31 mars 1757 4 april 1805 23 november 1807 19 augusti 1814
Gustaf af Wetterstedt. Gustaf af Wetterstedt 29 december 1776 16 november 1811 16 december 1811 15 maj 1837
Anders Magnus Strinnholm. Anders Magnus Strinnholm 25 november 1786 18 september 1837 20 december 1838 18 januari 1862
Louis De Geer. Louis De Geer 18 juli 1818 27 mars 1862 20 december 1862 24 september 1896
Pehr von Ehrenheim. Pehr von Ehrenheim 4 augusti 1823 18 mars 1897 20 december 1897 20 mars 1918
Hjalmar Hammarskjöld. Hjalmar Hammarskjöld 4 februari 1862 23 maj 1918 20 december 1918 12 oktober 1953
Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld 29 juli 1905 18 mars 1954 20 december 1954 17 september 1961
Erik Lindegren. Erik Lindegren 5 augusti 1910 12 april 1962 20 december 1962 31 maj 1968
Johannes Edfelt. Johannes Edfelt 21 december 1904 6 mars 1969 20 december 1969 27 augusti 1997
Horace Engdahl. Horace Engdahl 30 december 1948 16 oktober 1997 20 december 1997

Stol 18[redigera | redigera wikitext]

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 18
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
Nils Lorens Sjöberg. Nils Lorens Sjöberg 4 december 1754 14 april 1787 13 maj 1787 13 mars 1822
Anders Fredrik Skjöldebrand. Anders Fredrik Skjöldebrand 14 juli 1757 6 juni 1822 21 oktober 1822 23 augusti 1834
Pehr Henrik Ling. Pehr Henrik Ling 15 november 1776 12 januari 1835 27 juni 1835 3 maj 1839
Per Daniel Amadeus Atterbom. Per Daniel Amadeus Atterbom 19 januari 1790 10 juni 1839 29 maj 1840 21 juli 1855
Johan Henrik Thomander. Johan Henrik Thomander 16 juni 1798 22 november 1855 29 maj 1857 9 juli 1865
Gustaf Ljunggren. Gustaf Ljunggren 6 mars 1823 19 oktober 1865 29 maj 1866 31 augusti 1905
Vitalis Norström. Vitalis Norström 29 januari 1856 14 februari 1907 20 juni 1907 29 november 1916
Oscar Montelius. Oscar Montelius 9 september 1843 12 april 1917 20 december 1917 4 november 1921
Albert Engström. Albert Engström 12 maj 1869 30 mars 1922 20 december 1922 16 november 1940
Gunnar Mascoll Silverstolpe. Gunnar Mascoll Silfverstolpe 21 januari 1893 3 april 1941 20 december 1941 26 juni 1942
Gustaf Hellström. Gustaf Hellström 28 augusti 1882 15 oktober 1942 20 december 1942 27 februari 1953
Bertil Malmberg. Bertil Malmberg 13 augusti 1889 23 april 1953 20 december 1953 11 februari 1958
Gunnar Ekelöf. Gunnar Ekelöf 15 september 1907 17 april 1958 20 december 1958 16 mars 1968
Artur Lundkvist. Artur Lundkvist 3 mars 1906 2 maj 1968 20 december 1968 11 december 1991
Katarina Frostenson Katarina Frostenson 5 mars 1953 27 februari 1992 20 december 1992 18 januari 2019
Tua Forsström Tua Forsström 2 april 1947 12 februari 2019 20 december 2019

Se även[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lotass deltog inte aktivt i Akademiens arbete från 2015.
  2. ^ Ahnlund deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  3. ^ Aspenström deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  4. ^ Gyllensten deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  5. ^ Ekman deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]