Debet

Från Wikipedia

Inom bokföring utgör debet den "aktiva" aspekten av en finansiell transaktion som handlar om hur pengarna används, medan kredit är den "passiva" aspekten som handlar om varifrån pengarna kommer. Med andra ord visar debet att pengar har förts till ett visst bokföringskonto, medan kredit visar att pengar har förts ifrån ett visst bokföringskonto.

Exempel på princip med användning av debet och kredit genom användning av "till" och "från"
Händelse i fulltext Återgivning i bokföringen
Konto Debet (till) Kredit (från)
300 kr tas ut från ett företags bankkonto som kontanter. Kontanterna läggs i företagets handkassa. Bankkonto 300
Kassakonto 300
Ett företag lånar 100 000 kr från sin bank. De lånade pengarna överförs till företagets egna bankkonto. Skuldkonto 100 000
Bankkonto 100 000
Ett företag betalar tillbaka 2 000 kr på ett lån genom att använda kontanter från sin handkassa. Kassakonto 2 000
Skuldkonto 2 000
Vid en försäljning inkommer 500 kr till företagets bankkonto. Försäljningskonto 500
Bankkonto 500
Ett företag köper kontorsutrustning för 850 kr. Pengarna tas från bankkontot. Bankkonto 850
Inköpskonto 850

Vid manuell bokföring är debet den vänstra sidan av ett så kallat T-konto. Vid maskinell bokföring betecknas debet ofta med "+" medan kredit betecknas med "–". Debetsidan i bokföringen visar tillgångar eller utgifter/kostnader[1] (medan den motsatta kreditsidan visar eget kapital/skulder eller intäkter).

Att debitera innebär att i dubbel bokföring föra in en transaktion på debetsidan av ett konto.

  • Att debitera ett skuldkonto/eget kapital innebär att skulderna / egna kapitalet minskar.
  • Att debitera ett tillgångskonto innebär att tillgångarna ökar.
  • Att debitera ett intäktskonto innebär att intäkterna minskar.
  • Att debitera ett kostnadskonto innebär att kostnaderna ökar.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ debet i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 21 augusti 2017.