Dennis Töllborg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dennis Töllborg, född 27 december 1953 i Annedals församling, är professor i rättsvetenskap och praktiserar också aktivt juridik.

Töllborg avlade jur. kand-examen 1978, blev juris doktor 1986 samt docent i rättsvetenskap vid Lunds universitet 1987. Han tillträdde 1996 som professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, men lämnade 2006 denna tjänst vid juridiska institutionen i protest mot bland annat att det, enligt honom, gick att köpa professorstitel vid institutionen [källa behövs]. Istället erbjöds han och tackade ja till en tjänst vid GRI, Gothenburg Research Institute. År 2010 blev han ombedd av polisen att utreda internutredningsverksamheten och anställdes på deltid hos polisen.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Böcker[redigera | redigera wikitext]

 1. Töllborg, Dennis (1979). Svartlistning - yrkesförbud i Sverige. Stockholm: Federativ. Libris 7744704. ISBN 91-85016-63-2 
 2. Töllborg, Dennis (1982). Att dömas ohörd. Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund, 0347-2590 ; 46. Lund: Juridiska fören. Libris 7419764. ISBN 91-544-1381-8 
 3. Töllborg, Dennis (1986). Personalkontroll: en ideologikritisk studie kring den svenska personalkontrollkungörelsen. Samhällsvetenskapligt bibliotek, 99-0254286-7. Lund: Symposion. Libris 7669925. ISBN 91-7868-031-X 
 4. Töllborg Dennis, red (1989). Europaprocess: Sverige inför rätta i Europadomstolen (1. uppl.). Malmö: Liber. Libris 7271779. ISBN 91-40-30858-8 
 5. Bergqvist, Lars-Göran; Töllborg, Käppi och Rönn (1989). Skyddsombud överklagar. Lund: Studentlitteratur. Libris 7277752. ISBN 91-44-29721-1 
 6. Töllborg, Dennis (1989). Processrätt. Lund: Studentlitteratur. Libris 7277729. ISBN 91-44-29431-X 
 7. Glavå, Mats; Töllborg Dennis (1990). Arbetsrätt: kollektiva spelregler, medbestämmande, begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten. Lund: Studentlitteratur. Libris 8353481. ISBN 91-44-29741-6 
 8. Töllborg, Dennis (1991). Under cover: den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder. Stockholm: Norstedts juridikförl. Libris 7267471. ISBN 91-38-50065-5 
 9. Bruun, Niklas; Nielsen Ruth, Töllborg Dennis (1992). Koncernarbetsrätt i Norden. Stockholm: Nerenius & Santérus. Libris 7771415. ISBN 91-88384-06-3 
 10. Bruun, Niklas; Nielsen Ruth, Töllborg Dennis (1994). ”Coporate Labour Law in a European and Nordic Perspective”. i Schiller Bernt (på eng). The future of the Nordic model of labour relations: three reports on internationalization and industrial relations. Nord (København), 99-0634809-7 ; 1993:36 Labour market and working environment. Copenhagen: Nordic Council of Ministers [Nordiska ministerrådet]. Libris 7681807. ISBN 92-9120-368-8 
 11. Töllborg Dennis, red (1997) (på eng). National security and the rule of law. Skrift / Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet ; 5. Göteborg: Centrum för Europaforskning, Univ. Libris 2475629 
 12. Töllborg, Dennis (1999). Medborgerligt pålitlig?: svenskt säkerhetsskydd i förändring (1. uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. Libris 7269755. ISBN 91-39-10341-2 
 13. Brodeur Jean-Paul, Gill Peter, Töllborg Dennis, red (2002) (på eng). Democracy, law and security: internal security services in contemporary Europe. Aldershot: Ashgate. Libris 8833644. ISBN 0-7546-3002-1 
 14. Töllborg, Dennis (2005). Regler eller juridik?: en lärobok i rättskunskap om varför. Lund: Studentlitteratur. Libris 9828202. ISBN 91-44-03746-5 
 15. Töllborg, Dennis (2005). Regler eller juridik?: en lärobok i rättskunskap om varför. Lärarhandledning (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris 10042122. ISBN 91-44-03745-7 
 16. Töllborg, Dennis (2006). Bli inte blåst!: regler eller juridik?. Månpocket. Fakta, 99-0832420-9 ([Ny utg.]). Stockholm: Månpocket. Libris 10229592. ISBN 91-7232-050-8 
 17. Töllborg, Dennis (2009). Sorg 2.1 En nyttig idiot fabulerar. SPC Swedlaw stella-bianca.se 
 18. Töllborg, Dennis (2012). Älska din navel!: om illojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers. GRI-rapport, 1400-4801 ; 2012:1. Göteborg: Gothenburg Research Institute. Libris 13540278. http://hdl.handle.net/2077/28583 
 19. Töllborg Dennis, red (2012). Gubbe! En sustainable genuskorrekt modernt digital hyllning till Håkan Hydén från några vänner. Göteborg: SPC Swedlaw stella-bianca 
 20. Töllborg, Dennis (2013). La Clé. Göteborg: SPC Swedlaw stella-bianca 
 21. Töllborg, Dennis (2013). Black 12. The harm has to be spelled out. Göteborg: Stella Bianca 
 22. Töllborg, Dennis (2015). Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker = Our era's fear of quality. Göteborg: Stella Bianca/GHT. Libris 18006900. ISBN 9789175697642 
 23. Töllborg, Dennis (2015). Det går tydligen an. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Libris 18729645. ISBN 9789175698465 
 24. Töllborg, Dennis (2016). Pams Plats. BoD. Libris 19367313. ISBN 9789175693354 

Längre vetenskapliga artiklar[redigera | redigera wikitext]

(Enbart längre publicerade i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter)

 1. Vem är farlig? (Retfærd 1980)
 2. Att ersätta en ideologi med en annan (Tidskrift, utgiven av juridiska föreningen i Finland 1982)
 3. Den svenska säkerhetspolisen (SÄPO) (Retfæard 1982)
 4. Hopplöshetens Hotell. (Stencil, Juridiska fakulteten, Lunds Universitet och Vetenskapsteoretiska institutionen, Göteborgs Universitet 1982/83)
 5. Critical Theory and Legal Science (ARSP 1985)
 6. Europadomstolen och det tyska yrkesförbudet (Retfærd 1987)
 7. Europadomstolen och det svenska yrkesförbudet (Retfærd 1987)
 8. Vad är goda argument värda? (Festskrift till prof. Lars D Eriksson 1988, red. Tuori)
 9. Turen gynnar det öppna sinnet (Retfærd 1989)
 10. Parlamentarismen och rättsstaten (JT 1992)
 11. Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet (SvJT 1993)
 12. Arbetsdomstolens samhälleliga funktioner (JT 1994, tills. med Glavå)
 13. Under Cover. The Swedish Security Police (I antologi Kluwer, Police Surveillance in Comparative Perspective, ed. Fijnaut och Marx 1995)
 14. Medinflytande i koncerner (TfR 1995)
 15. Några reflektioner rörande relationen vetenskap/praktik inom juridiken (JT 1996)
 16. Den säkerhetspolisiära verksamhetens särdrag (Materialisten 1996)
 17. Värden, underliggande normativa strukturer och rationalitet (Retfærd 1996)
 18. Some hypothesis on significant features for security policing (I Töllborg (ed) National Security and the Rule of Law 1997)
 19. The Leander case in reflection when we know the true story (i Töllborg (ed) National Security and the Rule of Law 1997)
 20. Réflexions sur les limites de la transparance démocratique (IHESI 1997)
 21. "Skit i lagen?" (Skriftserie vid rättsociologiska institutionen i Lund, red Hydén 1998)
 22. Law as Value (ARSP 1999)
 23. Wire tapping in Sweden (rapport till Helsingfors-kommittén 1998)
 24. Security Clearance in Sweden: Law and practice (rapport till Helsingforskommittén samt Europarådet 1999)
 25. På ryska: Om problem och förutsättningar för effektivt användande av buggning, telefonavlyssning etc (i nr 12[49] utgiven av ISHR/NGO Ukraina)
 26. Om detta må Ni inte berätta (I festskrift till Anna Christensen, 2000)
 27. Värdesystemets parasiter. (Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne)
 28. National Security in Sweden (2002)
 29. And what about Anne Frank...(rapport rörande ett European Criminal Record, 2001)
 30. Lika brott, olika straff (Ordfront magasin 1-2/2002)
 31. TAPAS - transparence. Rapport 2002
 32. Har änglar vingar? (Materialisten 3-0
 33. Integritetsfrågor i arbetslivet, anmälan av akademisk avhandlingav Annamaria Westregård, JFT nr 4-5/20
 34. Blinded by the light. DCAP Oslo september 2003
 35. Under Cover. Res Publica nr 59/2003.
 36. About this you may not speak. DCAP Genève oktober 2003
 37. Big brother or Government Due Diligence Försvarshögskolan och British Embassy 2004
 38. Twenty years after - Välkommen till Oceanien (I Festskrift till Reinhold Fahlbeck, 2005)
 39. Report from an Autistic Country (Ethics and Intelligence, Washington DC 2006)
 40. Sweden (i Farson/Gill/Phythian/Shpiro, PSI Handbook of Gloval Security and Intelligence, Volume 2, 2008)
 41. Mänskliga rättigheter som varumärke (i Hartelius, Systemhotande brottslighet, Svenska Carnegieinstitutets jubileumsskrift 2007)
 42. Vad har föräldrarna i skolan att göra? (i Case i samhällskunskap, Studentlitteratur 2008)
 43. Intelligent Suicide? (GRI rapport 5-2008)
 44. Science for sale – build or critize science as trademark (i Kungliga Vetenskapsakademin, Abuse and Misconduct in Science, 2007. Även GRI rapport 6-2008)
 45. From Empathy to Autism. How Ignorance Became Norm. (i Law and Society, Scandinavian Studies in Law, Volume 53, 2008)
 46. Hegemoniska revolutioner (I Hydén (red), Framtidsboken: Volym 1.0 "The Darling Conceptions of Your Time, utgiven under Creative Commons licens 2008)
 47. I krig och kärlek? En intresserad amatörs reflektioner kring militär rättskipning och juridisk process (GRI-rapport 2009:2)
 48. En man i grön hatt (delrapport för Polismyndigheten Västra Götaland, augusti 2010)
 49. Uppdraget. En utredning om Illojal maktanvändning (Detournement de Pouvoir) som misslyckades p.g.a. illojal maktanvändning (GRI-rapport 2010:4)
 50. Den professionelle juristen (Rättstrycket 2011)
 51. Människa eller lort? (I festskrift till Anna Hollander. red. Lotti Ryberg Welander; Rätt, social sårbarhet och samhälleligt ansvar, 2012)
 52. Samhällsförändring eller samhällsutveckling? Är det empirin som sviktar, alzheimer som drabbar minnet eller blir bara ryggraden mjukare med åren? I Gubbe. En sustainable genuskorrekt modernt digital hyllning till Håkan Hydén från några vänner (SPC swedlaw/stella-bianca.se open ource 2012:1. Finns såväl tryckt som i form av cd)
 53. Intelligence and the Decision to go to War in Iraq: The Debate After 10 years – paper to the Bordeaux-meeting 2013 (2013)
 54. Whistleblowers, Informanter och Integritetsbärare. Juridisk Tidskrift 2012-13 nr 4 s 806-826
 55. Stolleland (i 800 ord till Rolf Solli, GRI-rapport 2013:1)
 56. Den viktigaste frågan (I Festskrift till Karsten Åström)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]