Ekensbergs värdshus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ekensbergs värdshus då det var kontor för Ekensbergs varv, 1931.

Ekensbergs värdshus är en byggnad vid Gröndalsvägen 184 i bostadsområdet Ekensberg i stadsdelen Gröndal i Stockholm. Byggnaden härrör från 1700-talets första hälft och fungerade tidvis som sjökrog, därav namnet ”värdshus”. Under 100 år fanns Ekensbergs Varvs kontor i huset. Idag är byggnaden k-märkt och innehåller utrymmen för den lokala hyresgästföreningen i Ekensbergsområdet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ekensberg omkring 1900.

Ekensbergs värdshus existerade troligen redan 1735 och stod då i sluttningen ner mot Mälaren, vars strandlinje gick högre upp än idag. Utanför fanns en liten ö och strandkanten gick ungefär där nuvarande Gröndalsvägen sträcker sig genom området. Som framgår av Häradsekonomiska kartan från 1901 fanns då en ångsåg på ön. Genom omfattande utfyllnader, som utfördes av Ekensbergs Varv kring sekelskiftet 1900, blev ön en del av Ekensbergs landtunga och det gamla värdshuset återfinns idag något längre inåt land, men på sin ursprungliga plats.

Byggnaden[redigera | redigera wikitext]

Byggnaden är ett sluttningshus uppfört med ljusputsat tegel i 1½ våningar och suterräng under ett brutet sadeltak. Gaveln pekar mot sydväst och den tidigare strandkanten. Skorstenen som kragar ut något från fasadlivet på västgavelns övre våningar ger huset karaktär, men är inte ursprunglig som framgår av äldre bilder. Grundplanen är en rektangel men något förskjutet i sidled som en romb, troligen för att anpassas till terrängen som här består av berg i dagen.

Värdshuset[redigera | redigera wikitext]

Ekensbergs värdshus på 1800-talet.

Ekensberg var känt som värdshus redan vid mitten av 1700-talet och är 1769 omnämnt av Carl Michael Bellman i Fredmans Epistel N:o 48 (Solen Glimmar). Som framgår i episteln fanns här även en kägelbana.

 Morgon supen, Movitz, går;
Ljuvligt böljan svallar;
Ser du Ekensberg? Gutår!
Hör hur folket trallar;
Där framsätter en sin fot.
Klotet käglorna slår mot
Uti bergen skallar?

Kontor och föreningslokal[redigera | redigera wikitext]

Byggnaden i september 2010.

Efter värdshustiden inrättades bland annat en zinkfabrik i byggnaden. Från 1875 inrymdes Ekensbergsvarvets kontor som fanns här under drygt 100 år. I slutet av 1970-talet revs varvets anläggningar för att ge plats åt nya bostadshus. I stadsplanebestämmelserna från den 10 februari 1978 (Pl 6977) föreslogs att endast det gamla värdshuset skulle bevaras och blev k-märkt i stadsplanen.

Värdshuset byggdes om 1984 efter ritningar av EGE arkitektkontor. Huset innehöll då bland annat möteslokal, snickeriverkstad samt vävstuga samt användes som festlokal av lokala hyresgästföreningen i Ekensbergsområdet. 2009 renoverades huset invändigt varpå tre lägenheter inreddes och huset ägs idag av BRF Stapelbädden 6. Ekensbergs värdshus är den enda byggnad på sin ursprungliga plats, som finns kvar från varvsepoken. Huset är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär ”att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.”

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]