Entitet

Från Wikipedia

Entitet (av latin entitas, avledning av ens, 'det som är', pres. part. av esse, 'vara') är en i filosofin använd term för någonting överhuvudtaget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen. Se speciellt Martin Heidegger.

Enligt SAOL är betydelsen av ordet entitet: "väsen, ting, föremål". Särskilt används ordet entitet om någots varande som skilt från allt övrigt, som en särskild enhet.

Praktisk användning[redigera | redigera wikitext]

Juridik och näringsliv[redigera | redigera wikitext]

I många språk, inklusive svenskan, motsvarar entitet "person" i juridisk mening, alltså en organisation eller privatperson som kan agera i eget namn, exempelvis som avtalspart. Unicef, KFUM, Nokia, Göteborgs kommun, Unionen, Sollentuna VK, HSB, Regeringen och Fredrik Reinfeldt är exempel på entiteter i juridiskt avseende.

Politik[redigera | redigera wikitext]

En entitet kan beteckna en statsliknande, subnationell enhet, med en stadigvarande befolkning av viss etnicitet inom ett avgränsat geografiskt område. Om en entitet har en egen regering och kan representera entiteten utrikespolitiskt kan entiteten erkännas som en stat.

I Bosnien och Hercegovinas författning, som tillkom som en del av Daytonavtalet, är "entitet" en beteckning på vardera av de två huvudsakliga politiska enheterna i staten Bosnien och Hercegovina, Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska.

Datavetenskap[redigera | redigera wikitext]

Inom datavetenskapen används begreppet för att beteckna ett objekt som har en varaktig identitet utöver dess attribut. Exempelvis kan en person byta vikt, ålder, adress, namn och till och med personnummer, men vi uppfattar fortfarande personen som samma individ. Detta till skillnad från värde eller "värdeobjekt", där till exempel "169 64" är ett postnummer i Solna. Om vi exempelvis byter första siffran till "2" anser vi "269 64" vara ett helt annat postnummer, inte "samma postnummer fast lite förändrat".

I svenskan finns inget bra ord för att direkt översätta engelskans "entity" i datasammanhang. Ordet "entitet" redovisas i SAOL, men är i svenskan inte helt vedertaget i datorrelaterade texter. I engelskan förklaras en "entity" som någonting konkret eller abstrakt som finns, har funnits eller kan finnas; exempelvis en person, en sak, en händelse, en process eller en idé. "Objekt och funktioner" är en översättning som brukar användas i svenskan.

Design[redigera | redigera wikitext]

Entiteter och värden är centrala begrepp inom den designskola som kallas "Domain Driven Design".

Se även[redigera | redigera wikitext]