Epok (geologi)

Från Wikipedia
Kenozoikum
de senaste 66 miljoner åren
Period
(System)
Epok
(Serie)
Miljoner
år sedan
Kvartär 2,6 Holocen 0,01 0,01–0,00
Pleistocen 2,57 2,58–0,01
Neogen 20 Pliocen 2,7 5,3–2,6
Miocen 17,7 23,0–5,3
Paleogen 43 Oligocen 11 34–23
Eocen 22 56–34
Paleocen 10 66–56
Eran kenozoikum är en del av eonen fanerozoikum.
Se vidare geologisk tidsskala.

En geologisk epok är en tidsenhet som används inom den geokronologin för att definiera delar i den geologiska tidsskalan. En epok utgör en del av en period.[1]

Geologins hierarkiska system
enligt Internationella stratigrafiska kommissionen[2]
Lagerföljder inom
kronostratigrafi [3]
Tidsintervall inom
geokronologi
Ändelser för
svenska namn
Exempel Antal namngivna
Supereon - Prekambrium 1 supereon
Eonotem Eon -ikum Arkeikum 4 eoner
Eratem Era -ikum Kenozoikum 10 eror
System Period -ogen, -ium, - Neogen, Kambrium, Jura 22 perioder
Serie Epok -ocen, - Eocen, Wenlock 37 epoker
Etage Ålder - Flo, Sandby 95 åldrar
Kronozon Kron - Inga officiella

Standardiserad uppdelning
Lagerföljder inom
kronostratigrafi
Tidsintervall inom
geokronologi
Exempel Kommentar
Övre Yngre Övre jura = Yngre jura Nya sedimentlager hamnar överst
Mellersta Mellersta Mellersta jura
Undre Äldre Undre jura = Äldre jura De äldsta sedimenten ligger underst

Referenser[redigera | redigera wikitext]