Etidiumbromid

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Etidiumbromids kemiska namn är 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid

Etidiumbromid används vid gelelektrofores till att inkubera gelen i. Det binder till DNA och fluorescerar då mycket kraftigare än när det är obundet.

Etidiumbromid är mutagent, men kan kanske ersättas av SYBR Green I i framtiden.