Europeiska unionens personaldomstol

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Europeiska unionens personaldomstol var mellan den 2 december 2005 och den 31 augusti 2016 en specialdomstol som var knuten till tribunalen vid Europeiska unionens domstol. Dess syfte var att avlasta tribunalen genom att i första instans ansvara för att avgöra tvister mellan unionen och dess anställda. Den inrättades av Europeiska unionens råd genom ett beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande.[1] Personaldomstolen upphörde att existera den 1 september 2016 då dess befogenheter överfördes till unionens tribunal.[2]

Personaldomstolen bestod av sju domare. I stort sett jobbade de enligt samma förfaranden som domstolens övriga instanser. Domarna valde en ordförande bland sig själva för en period av tre år samt en justitiesekreterare för en period av sex år. Personaldomstolen var organiserad i avdelningar bestående av tre domare, men kunde i vissa fall även sammanträda i plenum.[3] Den hade behörighet att dels pröva tvister mellan institutionerna och dess anställda, dels mellan unionens organ och byråer och deras anställda då den hade getts sådan behörighet. Däremot saknade den helt möjlighet att pröva tvister mellan nationella myndigheter och deras anställda. Personaldomstolens avgöranden kunde överklagas till tribunalen inom två månader men överklagandet var tvunget att vara begränsat till rättsfrågor.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Rådets beslut av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (2004/752/EG, Euratom)”. EUT L 333, 9.11.2004, s. 7–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0752. 
  2. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/1192 av den 6 juli 2016 om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda”. EUT L 200, 26.7.2016, s. 137–139. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1192. 
  3. ^ [a b] ”Om personaldomstolen”. Europeiska unionens domstol. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/. Läst 24 februari 2012. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.