Europeiska unionens personaldomstol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Europeiska unionens personaldomstol är sedan den 2 december 2005 en specialdomstol som är knuten till tribunalen vid Europeiska unionens domstol. Dess syfte är att avlasta tribunalen genom att i första instans ansvara för att avgöra tvister mellan unionen och dess anställda. Den inrättades av Europeiska unionens råd genom ett beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande.[1]

Personaldomstolen består av sju domare. I stort sett jobbar de enligt samma förfaranden som unionens övriga instanser. Domarna väljer en ordförande bland sig själva för en period av tre år samt en justitiesekreterare för en period av sex år. Personaldomstolen är organiserad i avdelningar bestående av tre domare, men kan i vissa fall även sammanträda i plenum.[2] Den har behörighet att dels pröva tvister mellan institutionerna och dess anställda, dels mellan unionens organ och byråer och deras anställda då den har getts sådan behörighet. Däremot saknar den helt möjlighet att pröva tvister mellan nationella myndigheter och deras anställda. Personaldomstolens avgöranden kan överklagas till tribunalen inom två månader men överklagandet måste vara begränsat till rättsfrågor.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Rådets beslut av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (2004/752/EG, Euratom)”. EUT L 333, 9.11.2004, s. 7-11. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0752. 
  2. ^ [a b] ”Om personaldomstolen”. Europeiska unionens domstol. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/. Läst 24 februari 2012. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.