Exekutiva funktioner

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Exekutiva funktioner, exekutiva systemet eller centrala exekutiven är ett teoretiskt system som sägs kontrollera och reglera lägre kognitiva processer[1], som har lokaliserats till prefrontalcortex i frontalloben. Begreppet centrala exekutiven myntades av Alan Baddeley [2] i mitten av 1980-talet och har sedan dess blivit en av psykologins mest studerade områden. Några viktiga exekutiva funktioner enligt Lundin och Möller är:

 • förmågan till att ta initiativ
 • tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan
 • förmågan att planera och organisera
 • förmågan att övervaka sina handlingar, en funktion där handlingar ses hur de görs och om det sättet fungerar, denna funktion hjälper till med självkorrigering
 • förmågan att värdera egna handlingar
 • skapandet av struktur i vardagen
 • förmågan att motivera sig själv till handlingar
 • kunna skjuta upp behovstillfredsställelse
 • förmågan till att inhibera automatiskt agerande
 • förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande saker kan blockeras (inhibition)
 • förmågan att hålla kvar uppmärksamheten både med och utan distraktioner, denna förmåga är begränsad till minuter
 • förmågan att fördela uppmärksamheten. [3]

Miyake och kollegor[1] har föreslagit en uppdelning av den centrala exekutiven i tre stycken delfunktioner: shifting, inhibition och monitoring. Shifting är när man byter fokuseringsområde som när man gör flera saker samtidigt. Inhibition är förmåga att inhibera oönskad information, och det mest kända exemplet är Strooptestet[4], där försökspersonerna skall läsa en rad färgord som står skrivet i en annan färg, till exempel ordet "svart" skrivet i röd text. Monitoring, även kallat updating, är när man skall uppdatera information som finns i minnet. Ett exempel på test för monitoring är 2-Back [5], där man ska svara om ett givet stimulus är samma stimulus som gavs 2 föremål tillbaka.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., Howerter., & Wager. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contribution to complex "frontal lobe" task: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100.
 2. ^ Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. The Quartly Journal of Experimental Psychology, 49A (1), 5-28.
 3. ^ Lundin, L. & Mellgren, Z. (2012). Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. Lund: Studentlitteratur AB
 4. ^ Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 12, 632-662.
 5. ^ Jonides, J. (1997). Verbal working memory load affects regional brain activation as measured by PET. Journal of Cognitive Neuropsychology, 9, 462.476.