Arkeologisk tidsindelning

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Förhistorisk indelning)

De arkeologiska periodernas tidsindelning varierar kraftigt från region till region. Nedan presenteras en lista uppdelad efter kontinenter och regioner. Eftersom dateringar också ofta varierar lokalt, och ibland är omstridda, så presenteras endast en generell bild här nedan.

På många platser används Thomsens treperiodsystem, som indelar förhistorien i:

På många platser används inte längre begreppet stenålder, då det har ersatts av mer specifika geologiska perioder. Så är dock inte fallet i Sverige som istället valt att dela in i delperioder. På vissa platser behöver också treperiodsystemet kompletteras med kopparstenålder mellan sten- och bronsåldern. För kulturer med liten inhemsk metallhantering, används andra indelningar. Exempel på detta är den nordamerikanska indelningen:

  1. Paleoindiansk tid
  2. Arkaisk tid
  3. Förklassisk tid
  4. Klassisk tid
  5. Postklassisk tid

Historisk tid åsyftar den del av människans historia då skriftspråket har använts. Historiska källor ger ofta en inblick i politiska skeenden och tillåter därför indelningar efter härskare/dynastier eller liknande. Sådana indelningar gäller per definition endast inom det område som omfattas av härskaren eller dynastin. Exempel på sådana indelningar är Mingperioden, frihetstiden, efterreformatorisk tid o.dyl. I Sverige brukar man dela in den historiska tiden i:

Arkeologiska perioder - efter kontinent och region

Kontinenter Regioner Övergripande perioder
Afrika Nordafrika Paleolitikum

Epipaleolitikum
Neolitikum (ca 7500 f. Kr.)
Järnåldern
Romartid

Afrika söder om Sahara Tidig stenålder

Mellanstenålder
Sen stenålder
Neolitikum (ca 4000 f. Kr.)

Asien Främre orienten Stenåldern (2 000 000 f. Kr. - 3300 f. Kr.)

Bronsåldern (3300 f. Kr. - 1200 f. Kr.)
Järnåldern (1200 f. Kr. - 586 f. Kr.)
Historiska perioder (586 f. Kr. - nutid)

Sydasien
Östasien Neolitikum (ca 6000 f. Kr.)
Nordasien
Korea Paleolitikum (ca 40 000/30 000 f. Kr. - ca 8000 f. Kr.)

Jeulmunkeramisk tid (ca 8000 f. Kr. - 1500 f. Kr.)
Mumunkeramisk tid (ca 1500 f. Kr. - 300 f. Kr.)
Protohistorisk tid (ca 300 f. Kr. - 300/400 e. Kr.)
De tre Koreanska kungadömena (ca 300/400 e. Kr. - 668 e. Kr.)

Japan Paleolitikum (ca 100 000 f. Kr. - 10 000 f. Kr.)

Jomon-perioden (ca 10 000 f. Kr. - 300 f. Kr.)
Yayoi-perioden (ca 300 f. Kr. - 250 e. Kr.)
Yamato-perioden (ca 250 f. Kr. - 710 f. Kr.)

Amerika Nordamerika Paleoindiansk tid (före 8000 f. Kr.)

Arkaisk tid (ca 8000-1000 f. Kr.)
Förklassisk tid (ca 1000 f. Kr. - 500 e. Kr.)
Klassisk tid (ca 500 e. Kr. - 1200 e. Kr.)
Postklassisk tid (ca 1200 e. Kr. - 1900 e. Kr.)

Mellanamerika Paleoindiansk tid (före ca 8000 f. Kr.)

Arkaisk tid (ca 8000-1000 f. Kr.)
Förklassisk tid (ca 1000 f. Kr. - e. Kr. 250)
Klassisk tid (250 e. Kr. - 900 e. Kr.)
Postklassisk tid (900 e. Kr. -1515 e. Kr.)

Sydamerika Paleoindiansk tid (före ca 8200 f. Kr.)

Arkaisk tid (ca 8200 - 1000 f. Kr.)
Förklassisk tid (ca 1000 f. Kr. - e. Kr. 500)
Klassisk tid (ca 500 e. Kr. - 1200 e. Kr. )
Postklassisk tid (ca 1200 e. Kr. - 1900 e. Kr.)

Australasien Australien
Nya Zeeland Arkaisk tid (1000 e. Kr. - 1350/1650 e. Kr.)

Klassisk tid (1350 e. Kr. - 1800 e. Kr.) eller (1650-1800 på östra Sydön)

Oceanien
Europa Sverige Stenålder (ca 14 000 f. Kr. - 1800 f. Kr.)
Paleolitikum (ca 14 000 f. Kr. - 9500 f. Kr.)
Mesolitikum (ca 9500 f. Kr. - 4100 f. Kr.)
Neolitikum (ca 4000 f. Kr. - 1800 f. Kr.)

Bronsålder (ca 1800 f. Kr. - 500 f. Kr.)

Äldre Bronsålder (1800 f. Kr. - 1100 f. Kr.)
Yngre Bronsålder (1100 f. Kr. - 500 f. Kr.)

Järnåldern (500 f. Kr. - ca 1000 e. Kr.)

Förromersk järnålder (500 f. Kr. - 0 f. Kr./e. Kr.)
Romersk järnålder (0 f. Kr./e. Kr. - 400 e. Kr.)
Folkvandringstid (400 e. Kr. - 600 e. Kr.)
Vendeltiden (600 e. Kr. - 800 e. Kr.)
Vikingatiden (800 e. Kr. - 1050 e. Kr.)

Medeltiden (1050 e. Kr. - 1500 e. Kr.)
Efterreformatorisk tid (1500 e. Kr. - 1800 e. Kr.)
Nyare tid (1800 e. Kr. - nutid)

Nordeuropa Paleolitikum

Mesolitikum
Neolitikum
Bronsåldern
Järnåldern
Romersk järnålder (ca 0 f. Kr./e. Kr. 1 - 400)
Germansk järnålder (ca 400 - 800 e. Kr.)
Vikingatiden (ca 800 - 1066 e. Kr.)
Medeltiden (1066 e. Kr. - ca 1500 e. Kr.)
Efterreformatorisk tid (1500 e. Kr. - 1800 e. Kr.)
Nyare tid (1800 e. Kr. - nutid)

Västeuropa Paleolitikum

Mesolitikum
Neolitikum
Järnåldern
Romartiden
Tidig medeltid (ca 400 e. Kr. - 800 e. Kr.)
Medeltiden (800 e. Kr. - ca 1500 e. Kr.)
Efterreformatorisk tid (ca 1500 - ca 1800 e. Kr.)
Nyare tid (1800 e. Kr. - nutid)

Balkan Paleolitikum

Epipaleolitikum
Neolitikum
Kalkolitisk tid
Bronsåldern
Järnåldern
Hellenistisk tid
Romartiden
Bysantinsk tid

Se även[redigera | redigera wikitext]