Fallibilism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fallibilism (av latin fallible, felbar) är inom filosofi en kunskapteoretisk inriktning som hävdar att all kunskap är provisorisk och potentiellt felbar – varken axiom, rationalism, empirism eller kantianism kan utgöra säkra grundvalar för vår kunskap. All kunskap är alltså osäker. Till skillnad från epistemologisk nihilism har fallibilism ingen bestämd omfattning; en del fallibilister vidhåller bara fallibilism för vissa begränsade kunskapsområden, exempelvis matematik, induktion eller sinnesintryck. Allomfattande fallibilism är likställt med epistemologisk nihilism eller global skepticism.

Peirce introducerade termen och förknippade den med pragmatismen. Idag får den ofta beteckna vetenskapsteoretiska grupperingar som utgår från Popper.

Se även[redigera | redigera wikitext]