Filter

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Filtrering)

Filter är en samlad benämning på processteg som ändrar ett materials eller en signals egenskaper eller innehåll genom att skilja dess komponenter åt.

Några exempel på filter som skiljer fysiska partiklar åt:

Filter som skiljer signaler åt:

Filter kan även syfta på:

Filtrering används även om en social statussänkning av ett bostadsområde. Se motsatsen Gentrifiering.