Vattenverk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

I ett vattenverk renas eller behandlas vatten från grundvatten eller ytvatten till dricksvatten.[1] Vilka steg som vattnet måste genomgå kan se olika ut beroende på vilken kvalitet vattnet har från början. Råvaran, råvatten, till dricksvattnet tas från en vattentäkt och är antingen grundvatten eller ytvatten. Undantagsvis används havsvatten som måste genomgå en dyr avsaltning för att kunna drickas.

Vattenrening[redigera | redigera wikitext]

Varje vattenverk har en egen process avpassad efter råvattnet och den kvalitet på det färdiga dricksvattnet som önskas. Ett riktigt bra grundvatten behöver ingen behandling alls utan kan pumpas ut på nätet. Ofta förekommande reningssteg för grundvatten är luftning, filtrering, avhärdning, pH-justering och desinfektion.

Ett exempel på processen i ett ytvattenverk kan se ut så här: Först sker det en grovfiltrering och (i vissa fall) en pH-justering. Sedan kommer det som inte filtrerades bort till en flockningskammare. I flockningskammaren tillsätter man fällningskemikalier som gör att partiklar samlas i flockar, för att sedan sjunka till botten. Därefter förs vattnet vidare till en sedimenteringsbassäng och sen till ett snabbfilter. I snabbfiltret passerar vattnet genom en cirka 1,2 meter djup sandbädd med en hastighet av cirka 5 meter/tim. Därefter rensas vattnet i ett så kallat långsamfilter – vattnet passerar här också genom en sandbädd, men med bara med en hastighet av cirka 0,1 - 0,2 meter/timme. Vattnet desinficeras därefter genom dosering av klor, klordioxid eller genom belysning med UV-ljus, numera ofta en kombination av UV-ljus och monokloramin. Som ett sista steg alkaliseras vattnet med lut (NaOH), soda (Na2CO3) eller teknisk kalk (Ca(OH)2). Efter detta är vattnet tillräckligt rent för att skickas ut till distributionsnätet, från vilket vattnet via servisledningar når våra bostäder, färdigt att drickas. Vattentorn har två funktioner, dels att se till att trycket i ledningsnätet är tillräckligt högt för att dricksvattnet skall nå alla kunder (även högt uppe i höghus), dels att fungera som en reservoar för att utjämna vattenbehovet, särskilt när vattenuttaget är som störst morgon och kväll.

Vattenverk i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige finns drygt 1 750 kommunala vattenverk [2], varav många är mycket små. Ungefär hälften av den producerade dricksvattenmängden i kommunala vattenverk kommer från ytvatten, ca 25% från konsgjort grundvatten (ytvatten tillförs ett grundvattenmagasin) och 25% naturligt grundvatten. Man kan säga att svenska tätorter till 75% är beroende av ytvatten för sin produktion av dricksvatten.

Enligt en undersökning 2012 av Svenskt Vatten uppfyller 123 vattenverk (32 ytvattenverk och 91 grundvattenverk) inte Livsmedelsverkets rekommendationer. 1,44 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från de vattenverken.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin: vattenverk.
  2. ^ Svenskt Vattens hemsida "Vattenverk i Sverige". Läst den 13 november 2012.
  3. ^ Torbjörn Tenfält. "Vattenverken har för dåliga skydd mot föroreningar", Dagens Nyheter, 4 augusti 2012. Läst den 4 augusti 2012.