Fiskeby

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För bebyggelsetypen fiskeby, se fiskeläge.
För företaget, se Fiskeby (företag).
Fiskeby station

Fiskeby har bland annat ett pappersbruk vid fall i Motala ström i Norrköping. Vid fabriken fanns Fiskeby station i gulbrun panel, från 1873 vid Södra stambanan. Riven 2017. Motala ström korsas nedströms av ett dubbelspår via en stålbro i två spann, vilken uppfördes 1919-1921. Invid bruket finns Fiskeby bruks herrgård, varav den äldre delen à två våningar i trä härstammar från 1800-talets mitt och den yngre à en våning i putsad sten från samma århundrades slut.

Arkeologiska spår av Fiskebys äldsta historia[redigera | redigera wikitext]

Även om en stor del av forngravarna är borttagna i Fiskeby, så kan man beskåda fornfolkets hällristningar.

Fram till 1950-talets början fanns i Fiskeby ett stort förhistoriskt gravfält à 75 x 100 meter med 520 säkra gravar, de äldsta från bronsålderns slut. Det användes även under järnåldern och fram t o m vikingatiden, varav sista perioden i mindre utsträckning. Detta gravfält är ett av de få gravfält i Sverige som har blivit totalundersökt och man kunde följa gravskickets utveckling genom hela järnåldern. Omkring 500 e Kr var hela gravfältet belagt med gravar, därefter lade man de nya gravarna ovanpå de äldre utan att skada dessa. Men omkring 1950 framkom krav från Bråvalla flygflottilj (F 13) som var stationerade i Östra Eneby om behov av ytterligare mark för Bråvalla flygfält från Fiskeby AB. Den totala undersökningen, den mest omfattande gravfältundersökningen som har utförts i Östergötland, kom därför att förrättas i Fiskeby Bergshage åren 1951-1952 under antikvarie Per Lundströms ledning vid sidan av Björn Allard, Evert Baudou, Jonas Berg, Lars Florin, Karl Gustaf Petersson, Ulla Silvén, Eva och Henry Simonsson, varefter hela gravfältet raserades så idag återstår inget av det, förutom utgrävningsrapporter och fyndmaterial. Till bronsåldernsfynden räknas två skivnålar, ett fyrekrigt solhjul, några fragment av en rakkniv och en liten spiral, allt uppräknat material var tillverkat i brons. På ett ställe hade en grav anlagts över en hällristning, även den senare borttagen. I två av gravarna fann man uppsättningar av vapen och torde därför ha varit gravar för krigare. Vid sidan av detta gravfält undersöktes även ett mindre gravfält ca 150 meter öster om Fiskeby Bergshage, detta inhöll ett 20-tal gravar, men var delvis skadat.[1]

Fiskeby bruk[redigera | redigera wikitext]

Fiskeby bruks herrgård, den äldre till vänster och den yngre till höger.
Fiskeby kraftstation
Fiskeby bruk
Lastbilstransport till bruksporten

Första tiden[redigera | redigera wikitext]

Fiskeby bruk startade sin verksamhet 1637 och fick sina privilegier av drottning Kristina. Pappersbruket anlades vid det befintliga vattenfallet i Motala ström. Vilket senare förändrades till bresiljekvarn (nedbrunnen 1855). Åren 1872-1873 uppfördes på samma plats i Östra Eneby socken ett storartat bruk vars röda tegelbyggnader fortfarande ger karaktär åt området, dessa användes för tillverkning av förhydningspapp och omslagspapper, vartill senare tillkom ett träsliperi på andra sidan strömmen i Borgs socken, allt tillhörigt Fiskeby fabriks aktiebolag. År 1873 uppförde man här även en av Sveriges första kraftverksbyggnader.

1906[redigera | redigera wikitext]

Pappersbruket hade år 1906 sex stycken papp- och pappersmaskiner, träsliperiet två slipverk och sulfitfabriken två kokare, det förra drevs av sex vattenturbiner om 450 hästkrafter och en om 40 hästkrafter för elektrisk generator, sliperiet av fyra turbiner om 425 hästkrafter samt två för elektriska generatorer. Tillverkningen uppgick 1906 till 1283 ton papp (förhydnings-, press- och takpapp), 4121 ton kardus-, makulatur- och annat grovt papper samt 3700 ton kemisk våt trämassa och 1750 ton mekanisk dito, alltsammans med ett värde av 1714000 kronor. Antalet arbetare var 236 vid pappersbruket och 81 vid trämassefabriken.

1987[redigera | redigera wikitext]

Holmen hade tagit över stora delar av Fiskeby, men huvudfabriken kvarstod under namnet Fiskeby Board AB på den plats där bruket grundades 350 år tidigare. Man hade 375 anställda och gjorde stora investeringar för framtiden, bl a byggdes om och förbättrades deras kartongmaskin och togs i bruk under senare delen av året.

1990[redigera | redigera wikitext]

Fiskeby bruk uppköptes av Riverwood International Corp, USA.

2003[redigera | redigera wikitext]

Riverwood International Corporation går samman med Graphic Packaging och bildar Graphic Packaging International Inc.

2005[redigera | redigera wikitext]

Fiskeby byter namn till Graphic Packaging International Sweden AB.

2007[redigera | redigera wikitext]

Graphic Packaging International Sweden blir privatägt.

2008[redigera | redigera wikitext]

Företaget återtar namnet Fiskeby Board AB

2010[redigera | redigera wikitext]

En ny fastbränslepanna för produktion av ånga och el invigdes. Den nya anläggningen säkrar hela behovet av ånga till kartongproduktionen och upp till 40% av brukets övriga elbehov.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Borna-Ahlkvist, Hélène, (Stockholm 2002), Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsåldern, s. 182; Lagebrant, Sixten (Norrköping 1994), Östra Eneby-Glimtar, s. 8-14; Lundström, Per (Stockholm 1965), Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping II. Fornlämningar och fynd; Lundström, Per (Stockholm 1970), Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping I. Studier kring ett totalundersökt komplex; Nordén, Arthur, (Fiskeby AB 1961), Sägen och fornminne i Fiskebybygden, s. 5-10, 16; Olsén, Per (Norrköping 1965), Norrköpingstraktens fornminnen, Norrköpings historia 1, s. 87-94

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]