Flian

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Karta över Flians avrinningsområde.

Flian är en å i Västergötland, biflöde till Lidan. Flian är cirka 75 km lång, inklusive källflöden. Ån avvattnar den berömda Hornborgasjön. Vattendragets viktigaste källflöde är Slafsan, och dess viktigaste biflöde är Dofsan. Andra biflöden är Pösan och Bjurumsån. Enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken asp leka i de nedre delarna av Flian. Även färnan leker i ån.