Flyg- och rymdteknik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Flyg- och rymdteknik är en gren av ingenjörsvetenskapen som handlar om utveckling och tillverkning av flygmaskiner och rymdfarkoster med mera. Den kan delas upp i två överlappande grenar: flygteknik (aeronautik), som befattar sig med farkoster som rör sig inom jordens atmosfär, och rymdteknik (astronautik eller kosmonautik), där farkosterna lämnar atmosfären. Problem som flyg- och rymdtekniken löser handlar bland annat om hur förändringar i lufttryck och -temperatur påverkar farkosten, och hur den klarar av laster. För att lösa problemen tillämpas bland annat aerodynamik, avionik (flygelektronik), materialvetenskap och motorteknik.