Statens folkhälsoinstitut

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Folkhälsoinstitutet)
Hoppa till: navigering, sök

Statens folkhälsoinstitut bildades 1 juli 2001 genom sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen.

Statens folkhälsoinstitut har tre huvuduppgifter:

  • fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa
  • följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken
  • bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena

I regeringens instruktion (2007:1214) för Statens folkhälsoinstitut finns bland annat följande att läsa:

Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Statens folkhälsoinstitut ska ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

Vart fjärde år produceras en folkhälsopolitisk rapport, där den första kom ut år 2005.

Statens folkhälsoinstituts författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Statens folkhälsoinstituts författningssamling (FHIFS) innehåller föreskrifter och allmänna råd samt före detta Alkoholinspektionens författningssamling (AIFS).

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Folkhälsoinstitutet bildades 1992 med anledning av den utveckling som skett av det förebyggande arbetet för hälsa under 1980-talet. Såväl WHO som svenska erfarenheter låg till grund för detta. Fokus låg på kroniska sjukdomar som beroende av levnadsvillkor och levnadssätt. Arbetet hade kommit att bedrivas utanför hälso- och sjukvården. År 2000 presenterade Nationella folkhälsokommittén ett förslag till nationella folkhälsomål och 2001 omorganiserades Folkhälsoinstitutet, sammanlades med Alkoholinspektionen och fick förnyat uppdrag [2].

Alkoholinspektionen bildades 1995 med uppdrag att bevilja tillstånd för tillverkning och direktimport av alkohol till restauranger. Anledningen var att partihandelsmonopolet för alkohol upphörde när Sverige gick med i EU. 1999 genomförde regeringen en kraftig minskning av Alkoholinspektionens anslag [3].

Framtid[redigera | redigera wikitext]

Regeringen har lagt fram ett förslag om att en ny kunskapsmyndighet för folkhälsofrågor ska bildas 1 januari 2014. Regeringens förslag innebär att samtliga verksamheter som Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet idag ansvarar för förs till den nya myndigheten. Även vissa verksamheter hos Socialstyrelsen inom folkhälsorapportering och miljö- och hälsoskydd ska föras dit. Den nya myndigheten ska bedriva verksamhet både i Östersund och i Stockholmsområdet.

Den sammanslagna myndigheten blev Folkhälsomyndigheten.


Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.regeringen.se/sb/d/10750/a/109064, Sarah Wamala ny generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, Pressmeddelande Socialdepartementet. Läst 10 november 2008
  2. ^ http://www.fhi.se/templates/Blog/Blog____9451.aspx?BlogBeginDate=2006-11-01 Gunnar Ågrens blogg, Statens folkhälsoinstitut. Läst 10 november 2008
  3. ^ http://www.ekuriren.se/hermes/article/EK_19981015_08_1_1.html Alkoholinspektionen i bråk med regeringen, Eskilstuna Kurirens hemsida. Läst 10 november 2008

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]