Forumspel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Forumspel är en form av forumteater[1] med inslag av värderingsövningar[2] och socioanalytiskt rollspel.[3] Forumspel är en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer. Metoden har utvecklats av dramapedagogen Katrin Byréus för att bland annat kunna användas med skolelever och arbetsgrupper. Genom spelet vill man undersöka hur personer som befinner sig i utsatta lägen kan påverka konkreta situationer. Genom att som publik ta del av denna situation och sedan reflektera över olika personers handlingsalternativ och eventuellt själv agera i spelet vill man göra det möjligt för deltagarna att hitta lösningar på konflikter och orättvisor.[4]

Metodik[redigera | redigera wikitext]

Konkret går det till så att man inspirerar deltagarna att dela med i sig av egna erfarenheter och tankar kring orättvisor och konflikter genom till exempel värderingsövningar, statyövningar[5] eller aktuella konflikter. Utifrån dessa tankar och erfarenheter dramatiseras en realistisk händelse som blir till ett forumspel. Spelet slutar när konflikten når sin höjdpunkt. Genom denna uppbyggnad vill man inspirera åskådarna att ta initiativet att själva gå in i spelet och prova olika handlingsmöjligheter för att lösa konflikten eller orättvisan. Spelet spelas upp i sin helhet första gången. Under följande uppspel får åskådarna säga stopp någonstans i spelet, gå upp och ta en roll genom att byta ut någon på scenen och prova sin idé om hur man kan handla i konfliktsituationen för att bryta orättvisan eller lösa konflikten. Samma spel spelas om flera gånger för att flera olika personer ska kunna testa sina idéer. Genom detta arbetssätt vill man få fram en mångfald av olika förslag och lösningar på orättvisor och konflikter.[6]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Syftet med metoden är att medvetandegöra samhälleligt förtryck och hur man som individ kan häva det genom att förbereda deltagarna att handla i verkliga konfliktsituationer.[6] Katrin Byréus menar att forumspel övar empati hos deltagarna.[4] Anita Grünbaum skriver att användandet av forumspel ger deltagarna mod att säga ifrån och ökar deras kunskaper om konflikthantering.[7]

Pedagogiska förutsättningar[redigera | redigera wikitext]

Enligt Syrene Hägelmark och Birgitta Thim krävs det att eleverna ska kunna samarbeta, våga agera, känna sig trygga i gruppen och lyssna och respektera andra deltagare för att forumspel ska fungera.[8] Katrin Byréus skriver att det är viktigt att arbetet är frivilligt, lekfullt och engagerande och att en tillåtande stämning råder så väl för gruppdeltagare som ledare.[9] Ledaren ska vara inläst på metoden, och måste också vara medveten om de egna värderingar som är aktuella i sammanhanget så att de inte färgar av sig på gruppen. Vidare anser Falk-Lundqvist att ledaren måste ha förmågan att fånga upp alla idéer som uppstår under spelets gång. Hon eller han måste också ta de medverkandes idéer på allvar.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Teaterform för de förtryckta utvecklad under Augusto Boals ledning i Brasilien 1956-1971. Forumteater uppförs av skådespelare som spelar upp en teater med krisartat slut. Åskådarna får sedan gå upp på scenen och bryta förtrycket i teatern.
  2. ^ Introducerades i Sverige av John M. Steinberg på sjuttiotalet. Värderingsövningar består av olika påståenden och frågor som saknar givna svar, dessa tar deltagarna aktivt ställning till. Syftet är att bearbeta attityder och få deltagarna att reflektera, uttrycka och motivera sina egna åsikter samt ta del av andras.
  3. ^ En rollspelsform där deltagarna blir serverade ett spel med krisartat slut som efteråt diskuteras muntligt.
  4. ^ [a b] Byréus, Katrin. (2006). Du har huvudrollen i ditt liv - Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber AB .
  5. ^ Dramaövningar som innebär att man i grupp intar kroppsliga poser som till exempel föreställer ett ord, en händelse eller en känsla.
  6. ^ [a b] Sternudd F. Mia Maria ( 2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Department of education. Uppsala universitet.
  7. ^ Grünbaum, Anita. (2003). Drama som konflikthantering i svenska skolor. www.n-f-m.org/admin/data/dokumenter/AnitaGrünbaum1.doc.
  8. ^ Hägelmark, Syrene & Thim, Birgitta. (2005). Att orka vara elev, pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet. Magisteruppsats i utbildningsvetenskap med inriktning praktisk pedagogik. Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola.
  9. ^ Byréus, Katrin. (2006). Du har huvudrollen i ditt liv - Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber AB.
  10. ^ Lundqvist Falk, Åsa. (2006). Forumspel i lärande ur Gestaltande metoder i universitetspedagogik – Bildskapande och forumspel. Umeå: Universitetspedagogiskt centrum.