Hoppa till innehållet

Fosforpentoxid

Från Wikipedia
Fosforpentoxid
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnDifosfor(V)pentoxid
Övriga namnFosforsyraanhydrid
Kemisk formelP2O5 (monomer)
P4O10 (dimer)
Molmassa141,9445 g/mol
UtseendeVitt pulver
CAS-nummer1314-56-3 (monomer)
16752-60-6 (dimer)
SMILESO=P(=O)OP(=O)=O
Egenskaper
Densitet2,30 g/cm³
Löslighet (vatten)Hydrolys
Smältpunkt340 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

1
3
2
W
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Fosforpentoxid är en kemisk förening av fosfor och syre och är en anhydrid av fosforsyra. Dess kemiska formel är P2O5, men brukar oftast skrivas P4O10 eftersom molekylerna bildar slutna, polycyliska dimerer vars struktur liknar adamantan (se bild).

Förutom dimerer kan fosforpentoxid också bilda polymerer av vilka orto-formen är den vanligaste. Den består av lager av P6O6-ringar som binds samman av syreatomer. Strukturen liknar den hos polysilikater.

Framställning

[redigera | redigera wikitext]

Fosforpentoxid framställs vanligen genom att vit fosfor (P4) får brinna under god syretillförsel.

Under större delen av 1900-talet var den huvudsakliga användningen av fosforpentoxid framställning av fosforsyra genom att lösa det i vatten. På senare tid har dock "våtprocessen" där fosforsyra utvinns ur kalciumfosfat tagit över eftersom det inte kräver vit fosfor som råmaterial.

Fosforpentoxid är ett kraftfullt torkmedel och används för att torka gaser. Reaktionen är exoterm och ger 177 kJ/mol

Eftersom fosforsyra bildas vid reaktionen blandas fosforpentoxid ofta med något ämne som reagerar basiskt med vatten, till exempel natriumkarbonat.

Andra Fosforoxider

[redigera | redigera wikitext]

Beroende på fosforatomernas oxidationstillstånd kan olika oxider från P4O6 till P4O10 bildas.