Galliot

Från Wikipedia
Galliot från Willaumezs Dictionnaire de la Marine.

Galliot eller galjot var ursprungligen särskilt i äldre tid i medelhavsländerna ett fartyg som var mindre och lättare slag av galärer. Den hade från sexton par åror, var och en förd av en eller två man, ända till tjugotre par, med tre roddare till varje åra, samt förde ett eller två segel. Gallioter omnämns redan på 1100-talet, men tycks såsom roddfartyg ha upphört omkring slutet av 1600-talet.

Senare förekom under detta namn ett holländskt flatbottnat fartyg, tacklat som galeas med stor- och mesanmast. Den främre masten förde rår och stod tämligen långt från förstäven. Eftersom denna tackling lämnade ett jämförelsevis fritt förskepp, ansågs galioter lämpliga som bombfartyg. På tyska och holländska Nordsjökusten förekom gallioter ganska talrikt under mitten av 1700-talet. Dessa var byggda på köl och liknade galeaser.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]