Linjeskepp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med linjefartyg.
HMS Victory fotograferat i Portsmouth, Storbritannien, 1884.

Linjeskepp var benämningen på de största krigsfartygen under segelflottornas tid. Ett linjeskepp var stort och kapabelt nog att ta plats i den slaglinje i vilken man ställde en armadas krigsfartyg från ungefär mitten av 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. På engelska benämns dessa skepp som Ship of the Line (of battle). Fartyg av denna klass tillhör de största segelkrigsfartyg som byggts. Linjeskepp hade minst 64 kanoner och de största exemplaren kunde vara bestyckade med över 100 kanoner. Det brittiska fartyget HMS Victory är ett exempel på ett linjeskepp av den största typen (i den brittiska flottan var linjeskeppen indelade i klass 1, 2 och 3 i dess klassificering av segelkrigsfartyg). Fartyget finns att beskåda som flytande museum i Portsmouth, Storbritannien.

Det faktum att skepp i en slaglinje var tvungna att matcha sina motståendes skepp begränsade storleken på de krigsfartyg som kunde tillåtas delta i sjöslag på detta vis. Linjeskeppen hade oftast två, ibland tre och i sällsynta fall fyra däck med kanoner. Linjeskeppen kunde hysa en besättning på mellan 500 och 900 man. Antalet kanoner och besättningsmän på linjeskeppen växte under 1700-talet och skeppen var som störst under Napoleonkrigen. De allra största linjeskeppen var ofta amiralsskepp, då de tenderade att vara långsamma och dyra i drift.

Rangskepp var den äldre benämningen på ett större örlogsfartyg, avsett för den egentliga striden i "linjen". 1697 omtalas svenska flottans fartyg vara indelade i sex rangklasser och de fyra första klasserna, till vilka de egentliga rangskeppen räknades, kallades "linjeskepp". Fartygen indelades i regalskepp, stora skepp, medelmåttiga skepp och små skepp.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Gunnar Unger (1909). Illustrerad Svensk Sjökrigshistoria omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 
  • Arne Myllenberg (1980). 300 år och 400 fartyg. En bok om Karlskronavarvet. Karlskrona: Axel Abrahamssons Tryckeri AB 
  • Linjeskepp i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)
  • Rangskepp i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)