Gigabit

Från Wikipedia
Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030
Ej att förväxla med Gigabyte.

Gigabit (Gb eller Gbit) är en informationsenhet samt en multipel av bit. Namnet kommer av SI-prefixet giga (G), för en miljard, och bit (b).

1 gigabit = 109 bitar = 1 000 000 000 bitar

Gigabit är relaterat till enheten gibibit (Gib) – en multipel baserad på det binära prefixet gibi (Gi) – som motsvarar 230 bitar = 1 073 741 824 bitar. Ibland används gigabit som synonym till gibibit, trots att SI och IEC avråder från detta.[1]

Gigabit används för att ange överföringshastighet i datornätverk, då i form av gigabit per sekund (Gbps). Överfört till enheten byte är 1 Gbps detsamma som 125 megabyte per sekund (1 byte = 8 bitar).

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ The International System of Units (SI) Arkiverad 28 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. (1998), utgåva 7, avsnitt 3.1, sid. 103.