Hälsoekonomi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin, inom vilket man analyserar hälsa och sjukvård med hjälp av vanligt förekommande ekonomisk teori och empiri, eller med metoder specifikt utvecklade för området.

Modeller[redigera | redigera wikitext]

Syftet med hälsoekonomi är att skatta de effekter och kostnader, som kommer av implementerandet en ny teknologi (exempelvis ett nytt läkemedel). Dessa skattas vanligen genom ett beslutsträd, markovkohortmodell, mikrosimulering eller diskret simulering. Med effekter menas vanligen antal levnadsår eller kvalitetsjusterade levnadsår, men andra utfall är också möjliga.

Perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Analysen utförs vanligen ur ett specifikt perspektiv. Vilket perspektiv som väljs avgör vilka kostnader som man tar hänsyn till. Exempelvis kan analysen göras utifrån en betalares perspektiv, då inkluderas endast kostnader som är relevanta för denna betalare, exempelvis ett sjukhus. Analysen kan också göras utifrån ett samhällsperspektiv, då inkluderas också så kallade indirekta kostnader (exempelvis produktionsbortfall eller kostnaden som uppstår när anhöriga vårdar den sjuke i hemmet). Partiella hälsoekonomiska analyser med samhällsperspektiv, studier som enbart undersöker kostnader och bortser från hälsoeffekter, benämns ofta samhällskostnadsstudier.

Diskontering[redigera | redigera wikitext]

De effekter och kostnader som estimerats diskonteras vanligen med 3 % (procentsats skiljer sig mellan länder). För att effekter och kostnader som nära i tiden skall värderas högre än eventuella vinster långt fram, då dessa är mer osäkra. Baksidan med diskontering är att exempelvis vacciner missgynnas, den stora kostnader är vi vaccinationstillfället medan vinsterna kan ligga flera decennium fram i tiden.

Myndigheter[redigera | redigera wikitext]

I Sverige använder sig TLV av hälsoekonomiska analyser, då ett beslut skall fattas huruvida ett läkemedel skall omfattas av förmån eller inte. Liknande myndigheter i Europa är NICE i England, IQWIG i Tyskland AIFA i Italien och CVZ i Nederländerna. Även SBU har ofta ett avsnitt om hälsoekonomiska aspekter[1] i sina rapporter som granskar hälso- och sjukvårdens vetenskapliga underlag. Inom trafiksäkerhet och uppföljning av olyckor finns en lång svensk tradition av att studera samhällskostnader.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Metodbok, kapitel om Hälsoekonomi
  2. ^ Sara Olofsson 2008. Cost of illness, Teoretisk genomgång. Nationellt centrum för lärande från olyckor, NCO 2008:4.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]