Halogenalkan

Från Wikipedia

En halogenalkan eller haloalkan är en alkan där en eller flera av väteatomerna har ersatts av en atom från halogengruppen i det periodiska systemet. De tillhör gruppen organiska halogenider.

De ingår som släckmedel, köldmedium, drivmedel eller lösningsmedel i många produkter.

Några typer av halongaser är Halon 1011 (bromklormetan (CH2BrCl)), Halon 1211 (bromdifluorklormetan (CBrClF2)), Halon 1301 (bromtrifluormetan (CBrF3)) och Halon-104 (koltetraklorid (CCl4)).

Exempel på halogenalkaner[redigera | redigera wikitext]