Klor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För djurkroppsdelen, se Klo.
Klor
Nummer
17
Tecken
Cl
Grupp
17
Period
3
Block
p
F

Cl

Br
SvavelKlorArgon
[Ne] 3s2 3p5
17Cl

En glasbehållare fylld med klorgas.
En glasbehållare fylld med klorgas.
Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa 35,45 (35,446–35,457)[1][2] u
Utseende Blekt gulgrön
Fysikaliska egenskaper
Densitet vid 0 °C och 101,325 kPa 3,2 g/L
– flytande, vid kokpunkten 1,5625 g/cm3[3]
Aggregationstillstånd Gas
Smältpunkt 171,6 K ​(−101,5 °C)
Kokpunkt 239,11 K ​(−34,04 °C)
Kritisk punkt 416,9 K (143,75 °C)
7,991 MPa
Molvolym 17,39 × 10−6 m3/mol
Smältvärme (Cl2) 6,406 kJ/mol
Ångbildningsvärme (Cl2) 20,41[4] kJ/mol
Specifik värmekapacitet 480 J/(kg × K)
Molär värmekapacitet (Cl2) 33,949 J/(mol × K)
Ångtryck
Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Te. (K) 128 139 153 170 197 239
Atomära egenskaper
Atomradie 100 pm
Kovalent radie 102 ± 4 pm
van der Waalsradie 175 pm
Elektronaffinitet 349 kJ/mol
Jonisationspotential Första: 1251,2 kJ/mol
Andra: 2298 kJ/mol
Tredje: 3822 kJ/mol
Fjärde: 5158,6 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration [Ne] 3s2 3p5
e per skal 2, 8, 7
Electron shell 017 Chlorine (diatomic nonmetal) - no label.svg
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1
Oxider (basicitet) (starkt sur)
Elektronegativitet 3,16 (Paulingskalan)
2,869 (Allenskalan)
Normalpotential 1,36 V (Cl + e → Cl)
Diverse
Kristallstruktur Ortorombisk
Kristallstruktur
Ljudhastighet 206 m/s
Värmeledningsförmåga 0,0089 W/(m × K)
Elektrisk konduktivitet 0,01 A/(V × m)
Elektrisk resistivitet > 109 × m (20 °C)
Magnetism Diamagnetisk[5]
Magnetisk susceptibilitet −2,3 × 10−8[6]
Brytningsindex 1,000773
Kompressionsmodul 1,1 GPa
Identifikation
CAS-nummer 7782-50-5
Pubchem 24526
RTECS-nummer FO2100000
Historia
Namnursprung Från grekiska chloros, ”gröngul”.[7][8]
Upptäckt och första isolation Carl Wilhelm Scheele (1774)
Fastställt som ett
grundämne av
Humphry Davy (1808)
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Klorisotoper


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


35Cl
75,77 % Stabil
36Cl
Spår 3,01 × 105 a β 0,709 36Ar
ε 1,142 36S
37Cl
24,23 % Stabil


Säkerhetsinformation
Säkerhetsdatablad: Sigma-Aldrich
Globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier
GHS-märkning enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
03 – Oxiderande
Oxiderande
04 – Gasflaska
Gasflaska
06 – Giftig
Giftig
09 – Miljöfarlig
Miljöfarlig
H-fraser H270​, H280​, H330, H​319​, H315​, H335​, H​400
EUH-fraser EUH071
P-fraser P260, P​220, P280​, P​244, P​273, P​304+340​, P​305+351+338, P332+313, P​370+376​, P302+352, P​315​, P405, P​403
EU-märkning av farliga ämnen
EU-märkning enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
Giftig
Giftig
(T)
Miljöfarlig
Miljöfarlig
(N)
R-fraser R23​, R​36/37/38​, R​50
S-fraser S(1/2)​, S​9​, S​45, S​61
MAK 1,5 mg/m3
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Klor (latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön'[9]) är ett icke-metalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. Det ingår som beståndsdel i olika salter, inklusive natriumkloridkoksalt.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Klor används vid tillverkning av kalciumhypoklorit (Ca(ClO)2) som används till klorering av simbassänger. I såväl simbassänger som kommunalt dricksvatten används även natriumhypoklorit (NaClO) som bakteriedödande medel. Klorgas har också använts som kemiskt vapen. Natriumklorid (NaCl) används för halkbekämpning på vägar. Vägsaltet sänker vattnets fryspunkt från 0 ned till ca 8-13 minusgrader, beroende på lösningens slutliga koncentration. Ishalka vid måttlig kyla kan förebyggas genom att utifrån bra väderprognoser salta strax innan isen fryser till.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Rent klor förekommer som klorgas med formeln Cl2. Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig (dock krävs det en koncentration på 1000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet). Rent klor är väldigt sällsynt i naturen, men det är väldigt lätt att framställa. Det finns reaktioner med t.ex. klor och väte som tillsammans reagerar explosivt.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Klorföreningar är vanliga i naturen och livsviktiga för nästan alla livsformer, däribland människan. Eftersom klor är ganska elektronegativt förekommer klor främst som en jon, kloridjon, i föreningar med malmer och mineraler. Kloridjonen är en del i många salter (klorider) och finns därför i stor mängd i saltvatten. Klor är en kemisk del av vanligt salt (natriumklorid).

Många organiska klorföreningar har framställts syntetiskt. I dessa föreningar är kloratomer vanligtvis kovalent bundna till kolatomer. Bland organiska klorföreningar återfinns plaster som PVC, många läkemedel och sötningsmedlet sukralos, men också miljöfarliga ämnen som CFC och PCB.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Gasen upptäcktes först av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele 1774 vid hans studier av brunsten, men fick sitt namn av Humphry Davy som hävdade att det var ett grundämne.

Scheele publicerade resultaten i första delen av sin artikel Om brunsten eller magnesia och dess egenskaper i Kongl. Vetenskapsakademins Handlingar. Han trodde att gasen innehöll syre, och det var först 1810 som Humphry Davy föreslog att klor var ett grundämne. Det tog dock många år innan detta var allmänt accepterat bland kemisterna. [10]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Här anges det av IUPAC rekommenderade standardvärdet. Se: Michael E. Wieser, Tyler B. Coplen: Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). I: Pure and Applied Chemistry 2010, s. 1, doi:10.1351/PAC-REP-10-09-14.
  2. ^ IUPAC, Standard Atomic Weights Revised 2013.
  3. ^ Chlorine, Gas Encyclopaedia, Air Liquide
  4. ^ Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
  5. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds Arkiverad 12 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine., in Lide, David R., red (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5 
  6. ^ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. De angivna värdena har här räknats om enligt SI. Anmärkningen liquid kan vara ett tryckfel.
  7. ^ Royal Society of Chemistry – Visual Element Periodic Table
  8. ^ – Online Etymological Dictionary
  9. ^ "klor". NE.se. Läst 12 oktober 2013.
  10. ^ Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]