Koltetraklorid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Koltetraklorid
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Tetraklormetan
Kemisk formel CCl4
Molmassa 153,82 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 56-23-5
SMILES ClC(Cl)(Cl)Cl
Egenskaper
Densitet 1,594 g/cm³
Löslighet (vatten) 0.081 g/100 mL g/l (25 °C)
Smältpunkt -23 °C
Kokpunkt 76 – 77 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
0
LD50 2350 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Koltetraklorid eller tetraklormetan (andra namn är Freon-10, Halon-104) är en färglös tung vätska med sötaktig doft. Den är inte brännbar (liksom liknande föreningar som används som släckningsmedia, halon). Koltetraklorid är giftig och skadar lever, njurar, CNS och är cancerframkallande. Dess specifika ozonuttunnande potential (ODP) är 1,1. Koltetraklorid löser många organiska föreningar och har därför haft användning som lösningsmedel. Då den är inert lämpar den sig väl för radikalreaktioner och vissa typer av oxidationer. Den framställs ur koldisulfid genom klorering eller som biprodukt vid framställning av diklormetan och kloroform. Koltetraklorids användning har successivt minskats på grund av dess giftighet och miljöpåverkan.

Brandsläckaren Red Comet var en glasblåsa fylld med koltetraklorid. När den kastades in i elden och sprack så förångades koltetrakloriden och kvävde elden.

Se även[redigera | redigera wikitext]