Helsingfors-Malm flygplats

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Helsingfors-Malm flygplats
Helsinki-Malmin lentoasema panoraama.jpg
Allmän information
Ort Helsingfors, Finland
Flygplatstyp Allmän flygplats
IATA-kod HEM
ICAO-kod EFHF
Driftbolag Finavia
Öppningsår 1936
Höjd över havet 17 m (57 ft)
Koordinater 60°15′14″N 25°02′39″Ö / 60.25389°N 25.04417°Ö / 60.25389; 25.04417
Övrigt Finlands största allmänflygplats, nationellt värdefull bebyggd kulturmiljö, tull, passkontroll, restaurang
Kommunikationer
Restid/Sträcka från centrum 10 km/15 min
Banor
Riktning Dimensioner i meter Beläggning
Längd Bredd
18/36 1 340 30 Asfalt
09/27 1 024 30 Asfalt
Statistik
Passagerare (2006) 1 481
Landningar (2008) 55 167
Helsinki-Malmi Airport.jpg

Helsingfors-Malm flygplats (Malms flygplats) är en flygplats i stadsdelen Malm i nordöstra Helsingfors, cirka 10 km utanför Helsingfors centrum. Malms flygfält är också namnet på en stadsdel runt flygfältet. Fram till 1952 var Malms flygplats Helsingfors huvudflygplats. Numera betjänar den allmänflyget.

Helsingfors stad har länge haft planer på att stänga Malms flygplats och bygga bostäder på området. Nedläggningen av flygplatsen har stött på hårt motstånd och slutresultatet är oklart. Finska staten har kontrakt om utnyttjande av flygplatsen som gäller fram till 2034. I januari 2005 beslutade Helsingfors stadsstyrelse meddela staten att det finns grunder för att säga upp kontraktet och att be staten överlåta flygplatsområdet till staden före utgången av 2010.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den första civilflygplatsen i Helsingfors, Malms flygplats, belägen på Tattarmossen i Helsinge kommun, blev färdig för trafik i december 1936. Området hör numera till Malms stadsdel i Helsingfors. Aero Ab:s (senare Finnair Ab) flottörtrafikplan ändrades omedelbart till landflygplan och flyttades till den nya flygplatsen. Den högtidliga öppningsceremonin hölls den 15 maj 1938.

Malms flygplats var bland de första i världen som från första början planerades som internationell flygplats. I slutet av 1930-talet sträckte sig ruttnätet till Europas storstäder samt till Finlands viktigaste orter ända upp till Petsamo.

I och med vinterkriget 1939–1940 upphörde civilflyget på Malm och flygplatsen togs helt över av flygvapnet. Under fortsättningskriget 1941–1944 tjänade Malms flygplats både militär- och civilflyget. När fortsättningskriget tog slut i september 1944 övertogs flygplatsen av den allierade kontrollkommissionen. Flygplatsen återgick först i slutet av 1946 i finska händer.

Under kriget hade större och tyngre luftfartyg utvecklats, och efter kriget blomstrade passagerarflygplansindustrin och den kommersiella flygtrafiken. Malms flygplats ställdes nu inför nya utmaningar. Man insåg att startbanorna, byggda på djup lera i ett gammalt kärr, skulle kräva stora finansiella satsningar för att kunna bära större flygplan. Kostnadsberäkningarna visade att priset på förlängning, pålning och annan förstärkning av banorna skulle bli alltför högt, och planerna skrinlades.

Finland fick en ny flygplats av internationell standard 1952 då flygplatsen i Sjöskog, numera Helsingfors-Vanda flygplats, öppnades för trafik. All regelbunden flygtrafik flyttade så småningom från Malm till den nya flygplatsen. Malms flygplats betjänade i många år till det kommersiella trafikflyget tack vare flygtrafikens nya landvinning, sällskapsresorna.

Nutid och framtid[redigera | redigera wikitext]

Småflygplan och helikoptrar på Malms flygplats.
Malms startbanor i kvällssolen.

Numera upptas Malms flygplats av allmänflyget. Flygplatsen har utbildning för både yrkes- och privatpiloter likasom också för professionell luftfart och flertalet flygklubbar. Exempelvis 2002 utbildades hälften av alla utexaminerade piloter i Finland och två tredjedelar av alla yrkesflygare i Finland på Malms flygplats. Gränsbevakningen har södra riksgränsens huvudflygbas på Malms flygplats. Samtidigt är flygplatsen i mån av möjlighet reservflygplats för Helsingfors-Vanda flygplats.

Malms flygplats omges av ett populärt natur- och friluftsområde. De årliga flyguppvisningarna och övriga publikevenemang lockar tiotusentals åskådare till flygplatsen. Den bevarade förkrigstida flygmiljön har också fått internationellt erkännande. World Monuments Fund (WMF) valde 2004 flygplatsen till ett av de hundra mest hotade kulturmonumenten i världen. Återvalet av flygplatsen på WMF-förteckningen för 2006 offentliggjordes i juni 2005. Dessutom har Malms flygplats i sin helhet klassats som ett av Finlands mest hotade kulturmonument i modern arkitektur av DoCoMoMo, en internationell organisation som förtecknar och bevarar viktiga monument i modern världsarkitektur. Den 16 mars 2016 valde den ledande europeiska kulturarvsorganisationen Europa Nostra Malms flygfält som en av Europas sju mest hotade kulturarvsmål 2016.[1]

Framtiden för Malms flygplats är osäker då Helsingfors stad vill använda området till bostadsbyggande. Stadens aktivitet i saken, som ökade kraftigt i slutet av 1990-talet, har sedan dess minskat på grund av de pågående stora byggnadsprojekten och den stora markannekteringen från Sibbo Östersundom i 2009.

I juni 2005 gav kommunikationsministeriet Luftfartsverket i uppdrag att reda ut två framtida huvudalternativ: 1) Malms flygplats fortsätter som civilflygplats eller 2) en ny ersättande civilflygplats byggs i huvudstadsregionen. I februari 2008 beställde ministeriet en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av platsalternativen. I beredningen av miljökonsekvensbedömningen uppstod problem när varken ministeriet eller någon annan sektor i detta skede hade något projekt inriktat på att bygga en ny flygplats. Kommunikationsministeriet föreslog i början av år 2010 att parterna i samarbete genomför MKB. På basis av svaren som gavs ansåg ministeriet att MKB-processen inte ska fortsätta utan att de myndigheter som ansvarar för markanvändningsplaneringen deltar i projektet och att lokaliseringsfrågan skjuts fram för att avgöras i landskapsplanen.[2] Det är sannolikt att Malms flygplats kommer att vara i drift åtminstone fram till 2020-talet.

I ramförhandlingarna den 24 mars 2014 tog den finska regeringen principbeslutet att lägga ned aktiviteten på flygplatsen så att området kan tas i bruk för bostadsproduktion senast i början av 2020-talet. Ändringen förutsätter att Gränsbevakningsväsendet och den civila luftfarten flyttar till ett ersättande flygfält.[3]

Redan i slutet av 2014 sålde den finska statsägda flygplatsoperatören Finavia Ab statens fastigheter på Malms flygplats till Helsingfors stad, och återtog den 31 december 2016 sina tjänster från Malms flygplats, även om det inte existerar en ersättande flygfält för civilluftfarten. Från och med 1 januari 2017 är Malms flygplats i sin helhet i stadens ägo, och den nya operatören är Malmi Airfield Association med ett 3-årigt hyresavtal som omfattar cirka 39 hektar (30%) av flygplatsens område. Från och med 1 januari 2017 tjänar Malm luftfarten som en okontrollerad flygfält med en aktiv bana (18-36).

Laginitiativet "Lex Malmi", som stöddes av mer än 56.000 finländare inom bara två månader och som framställer att Malm bevaras som flygplats genom lagstiftning, överlämnades till riksdagen den 8 februari 2017. [10] Syftet med initiativet är att trygga den framtida tillgängligheten av Helsingfors och Finland med flyg och att spara Malms internationellt erkänt kulturarv.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Europe's 7 Most Endangered Heritage Sites 2016 Announced”. Europa Nostra. 16 mars 2016. http://www.europanostra.org/news/737/. Läst 16 mars 2016. 
  2. ^ ”Lokaliseringsalternativ för en allmän flygplats i Helsingforsregionen” (på finska, sammanfattning på svenska) (PDF). Kommunikationsministeriet (Finland). 1 april 2011. http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/1242394. Läst 13 december 2011. 
  3. ^ Regeringens beslut om genomförandet av det strukturpolitiska programmet som en del av planen för de offentliga finanserna, 25.3.2014

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Sipilä, Haikarainen, Wahl et al.: "Malmi - Helsingin lentoasema". Minerva Publishing Ltd 2008, ISBN 978-952-492-145-9 (på finska, 333 sidor, med omfattande litteraturförteckning).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]