Heptan

Från Wikipedia
Heptan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnHeptan
Övriga namnn-Heptan
Kemisk formelC7H16
Molmassa100,202 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer142-82-5
SMILESCCCCCCC
Egenskaper
Densitet0,68 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt-90,6 °C
Kokpunkt98,4 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

3
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Heptan är ett kolväte, en alkan, med summaformel C7H16. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar heptan ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 7 kolatomer på raken. Med äldre nomenklatur kallas just detta kolväte för n-heptan, som skall utläsas "normalheptan".

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Heptans smältpunkt är -90,61 °C, och dess kokpunkt är 98,42 °C. Det är således en vätska vid rumstemperatur.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Heptan är det kolväte vars förbränningsegenskaper utgör referenspunkten med oktantalet 0 vid testning av bränslen till förbränningsmotorer.

Isomerer[redigera | redigera wikitext]

Heptan kan förekomma i 9 isomer former med samma summaformel, varav det ogrenade kolvätet med IUPAC-namnet heptan är en. De övriga är:

2-Metylhexan (isoheptan)
3-Metylhexan
2,2-Dimetylpentan (neoheptan)
2,3-Dimetylpentan
2,4-Dimetylpentan
3,3-Dimetylpentan
3-Etylpentan
2,2,3-Trimetylbutan (pentametyletan eller triptan)

Källor[redigera | redigera wikitext]