Hoppa till innehållet

Undekan

Från Wikipedia
Undekan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnUndekan
Kemisk formelC11H24
Molmassa156,3083 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer1120-21-4
SMILESCCCCCCCCCCC
Egenskaper
Densitet0,74 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt-25,6 °C
Kokpunkt195,9 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

2
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Undekan är ett mättat kolväte, en alkan, med 11 kolatomer och summaformeln C11H24. Det finns 159 isomerer av undekan med samma summaformel. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar undekan kolvätet med ogrenad kolkedja, det vill säga 11 kolatomer på raken. Dess kokpunkt är 196 °C.