Icke-småcellig lungcancer

Från Wikipedia
Icke-småcellig lungcancer
Mikroskopibild av ett skivepitelcarcinom, en form av icke-småcellig lungcancer. Aspirat från finnålspunktion. Pap-test.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10C34.90
ICD-9162
Medlineplus007194
eMedicinemed/1333 
MeSHsvensk engelsk

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC), även icke-småcelligt lungcarcinom, är ett samlingsnamn för de former av epiteliala lungcancrar som ej ingår i kategorin småcelligt lungcarcinom. NSCLC står för cirka 85% av alla lungcancrar.[1][2] Som kategori är icke-småcellig lungcancer relativt okänslig för kemoterapi, jämfört med småcelliga lungcarcinom. Kurativt syftande kirurgisk resektion är, när möjligt, den primära behandlingsmodaliteten. I allt högre grad används numera kemoterapi både pre-operativt (neoadjuvant kemoterapi) och post-operativt (adjuvant kemoterapi).

Varianter[redigera | redigera wikitext]

Ett cirkeldiagram som illustrerar incidensen av icke-småcellig lungcancer jämfört med småcelligt lungcarcinom till höger, med andel rökare kontra icke-rökare för respektive variant.[3]

De vanligaste formerna av NSCLC är adenocarcinom, skivepitelcarcinom och storcelligt carcinom men flera andra, mer sällsynta, varianter förekommer. Alla varianter av NSCLC har mer eller mindre vanliga histologiska subklasser och kan även förekomma som blandformer.[4]

Hos aldrig-rökare utgörs lungcancerdiagnoserna nästan uteslutande av NSCLC med en överrepresentation av varianten adenocarcinom.[5]

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Ofta används mer än en behandlingsform. Valet av terapi beror av cancerns stadium, individens övergripande hälsotillstånd, ålder, svar på kemoterapi och andra faktorer så som förväntade bieffekter av behandlingen. Efter stadium-indelning av cancern kan patienten vanligtvis indelas i en av tre kategorier: patienter med tidig, icke-metastaserad sjukdom (Stadium I, Stadium II samt vissa Stadium III tumörer), patienter med lokalt avancerad sjukdom begränsad till brösthålan (t.ex. stora tumörer, tumörer som involverar kritiska strukturer i brösthålan eller patienter med metastasering till mediastinala lymfkörtlar) eller patienter med fjärrmetastaser utanför brösthålan.

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av lungcancer.[6] Av de mer än 6 000 komponenterna i cigarettrök har många påvisats ge upphov till DNA-skador.[7]

Andra bidragande orsaker inkluderar radon, icke-industriella luftföroreningar, industriell exponering för vissa kemikalier och asbestos.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://emedicine.medscape.com/article/279960-overview
  2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170117074735/http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-what-is-non-small-cell-lung-cancer. Läst 28 september 2017. 
  3. ^ Smokers defined as current or former smoker of more than 1 year of duration. See image page in Commons for percentages in numbers. Reference: Table 2 in: Kenfield, S A; Wei, E K; Stampfer, M J; Rosner, B A; Colditz, G A (2008). ”Comparison of aspects of smoking among the four histological types of lung cancer”. Tobacco Control 17 (3): sid. 198–204. doi:10.1136/tc.2007.022582. PMID 18390646. 
  4. ^ ”Non-small cell lung cancer treatment – National Cancer Institute”. http://www.cancer.gov/CANCERTOPICS/PDQ/TREATMENT/NON-SMALL-CELL-LUNG/PATIENT. Läst 19 oktober 2008. 
  5. ^ Hanna, Nasser (2007). ”Lung Cancer in the Never Smoker Population”. Hematology-Oncology. Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/566978. 
  6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 december 2016. https://web.archive.org/web/20161207135204/http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-risk-factors. Läst 28 september 2017. 
  7. ^ ”Cigarette smoke extract induces DNA damage but not apoptosis in human bronchial epithelial cells”. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 33 (2): sid. 121–9. 2005. doi:10.1165/rcmb.2003-0341OC. PMID 15845867.