Ingvar Lundberg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ingvar Lundberg, född 1934, död den 24 april 2012,[1] var en svensk professor i psykologi. Lundberg var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Därtill var han en självklar auktoritet inom svensk psykologi.

Lundberg föddes i Stockholm 1934 och fick också sin utbildning där. Hans första yrkesverksamma tid var som folkskollärare i Stockholms innerstad. Lundberg knöts ganska snart till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där han var verksam under 50- och 60-talen. I huvudstaden fick han sin grundutbildning, sin forskarutbildning och blev i slutet av tiden i Stockholm studierektor för forskarutbildningen. Han flyttade 1967 till Umeå och blev verksam vid det då nystartade universitetet. Ingvar Lundberg disputerade för Mats Björkman i Umeå den 3 april 1971. Fakultetsopponent var Lennart Sjöberg och avhandlingens titel var; The processing of order information. Experimental studies of scanning and selection of spatio-temporal relations in rapid input sequences. På 1970-talet utvecklade han sitt intresse för läs- och skrivutveckling. Han var verksam som professor i utvecklingspsykologi vid Umeå universitet fram till 1995. Han flyttade samma år till Göteborg och knöts till Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. År 2009 tilldelades han Hans Majestät Konungens medalj av tolfte storleken för sina insatser inom läsforskning och dyslexi.

Som forskare har Lundberg främst fokuserat på läsinlärning. Bland annat har han försökt ta reda på vad som ligger bakom dyslexi, om det går att förebygga lässvårigheter och vilka sociala, kognitiva och språkliga förutsättningar som krävs för en positiv läsutveckling. Lundberg har också undersökt kopplingen mellan lässvårigheter och räknesvårigheter.

Ingvar Lundberg har tillsammans med Katarina Herrlin tagit fram God läsutveckling, ett av Sveriges två dominerade pedagogiska verktyg för kartläggning av elevers läsutveckling. Han har också varit delaktig i framtagandet av Natur & Kulturs läromedel Kom & Läs.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Ingvar Lundberg in memoriam”. Svenska barnboksinstitutet. 10 maj 2012. http://www.sbi.kb.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Ingvar-Lundberg-in-memoriam/. Läst 27 juni 2012. 

Litteratur[redigera | redigera wikitext]