International Football Association Board

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

International Football Association Board (IFAB) är det organ som beslutar om spelreglerna för fotboll. Medlemmar i IFAB är Fifa samt de fyra brittiska fotbollsförbunden (från Wales, Nordirland, Skottland och England). Fifa har fyra röster och de brittiska förbunden en var. För att ett beslut ska kunna fattas, måste det godkännas med tre fjärdedelars majoritet, alltså i praktiken få stöd av minst sex röster. För att vara beslutsmässig måste minst fyra av IFAB:s fem medlemmar närvara, varav FIFA måste vara en.

Alla nationella fotbollsförbund har rätt ge förslag till IFAB som sammanträder två gånger per år.

IFAB hade sitt första möte i London 1886 då endast de fyra brittiska fotbollsförbunden ingick. Efter att FIFA bildats 1904, förklarade man att man skulle följa de regler som IFAB beslutat. FIFA släpptes in i IFAB 1913, och fick från början två röster av organets tio (de brittiska förbunden hade sedan tidigare två röster var). Beslut fattades då med fyra femtedelars majoritet, varför de brittiska fotbollsförbunden fortfarande, om de var eniga, kunde fatta beslut mot FIFA:s vilja. Nuvarande system infördes 1958.