Hoppa till innehållet

Ionosil

Från Wikipedia

Ionosil är en beredning med så kallat kolloidalt silver som säljs och marknadsförs av företaget Ion Silver AB.[1]Produkter med kolloidalt silver, såsom Ionosil, får endast säljas som vattenreningsprodukter i Sverige.[2]

Ion Silver AB har varit föremål för en granskning i Helsingborgs Dagblad rörande påstått falska utfästelser om att produkten Ionosil skulle vara verksam mot svåra sjukdomar såsom cancer och ebolavirus.[3] Det finns inga bevis för att kolloidalt silver är verksamt på några som helst sjukdomsindikationer. Produkten Ionosil är därtill såpass utspädd att den inte är mer verksam än vanligt kranvatten. Ion Silver AB hävdas i massmedia ha ägnat sig åt kvacksalveri.[4] Efter att Läkemedelsverket förbjudit företaget att sälja produkten och öppnat ett tillsynsärende mot Ion Silver AB[5] gjorde myndigheten 2015 en polisanmälan om misstänkt brott mot läkemedelslagen.[6]. Åtalet skrevs av[7] men företaget ålades 2015 att omedelbart upphöra med sin vilseledande marknadsföring vid vite om 800 000 kronor per tillfälle vid eventeulla brott mot beslutet.[8].