Isokrates

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Isokrates

Isokrates, grekisk retoriker, författare och moralfilosof, och en av de Tio Attiska talarna. Född i Aten 436 f.Kr., död där 338 f.Kr. av självsvält. Han var troligtvis en av de mest inflytelserika retorikerna i Grekland under sin tid genom sina många bidrag till att förbättra retoriken och utbildningen.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Fadern var en rik handelsman, men familjen förlorade förmögenheten vid ett krig och Isokrates tvingades försöka försörja sig. Han var yrkesverksam som advokat och författare av tal. Han började sin professionella bana som logograf, en hyrd författare av juridiska tal, då den tidens åtalade väntades föra sin egen talan. Han ville själv bli talare, men hade för svag röst, samt scenskräck. Han blev en berömd och framgångsrik lärare i retorik.

Han studerade för Sokrates och Gorgias, och är omnämnd i Platons Faidros som en vacker, godhjärtad och intelligent man, älskad av Sokrates. Isokrates var motståndare till sofisterna.

Isokrates skola[redigera | redigera wikitext]

Det fanns ett stort behov av retoriska kunskaper och färdigheter vilket ledde till att flera filosofer och lärare startade egna skolor för att utbilda talare, Isokrates var en av dessa. Isokrates, som såg på sig själv som filosof, grundade en skola i filosofi i Athen omkring 392 f.Kr. där han även lade stor vikt vid vältalighet och allsidiga kunskaper för att eleverna skulle kunna hantera livets alla lägen. Han tog ovanligt höga avgifter av deltagarna men lyckades trots det få fler sökande än andra verksamma skolor.

Opinionsbildare[redigera | redigera wikitext]

Isokrates engagemang som lärare och generell opinionsbildare kom att forma det kulturella och politiska livet i Grekland. Isokrates räknades av många som sofist men i ett av de få bevarade talen av honom, Mot Sofisterna, tar han avstånd från dem vars skolor bland vissa ansågs vara vilseledande och lukrativa.

Isokrates framträdde ogärna som offentlig talare, han ansåg att hans röst var för klen och han led dessutom av scenskräck, istället bidrog han till debatten genom att ge ut broschyrer med sina tal och åsikter. Isokrates ständiga propagerande för ett enat Grekland och ett hämndetåg mot perserna banade så småningom väg för Alexander den stores erövringar av bland annat Persien och Egypten, vilket i sin tur kom att bidra till den så kallade hellenismen.

Isokrates kritiserade Platons syn på den atenska politiken. Platon hävdade att man alltid kunde fatta rätt beslut om man uppnått en viss kunskapsnivå (episteme). Isokrates dementerade detta och hävdade att det istället är det som verkar troligt eller sant (doxa), som påverkar hur ett politiskt beslut kommer att mottas. Ett annat begrepp som Isokrates använde var kairos; ett grekiskt ord som betyder ”det rätta ögonblicket” eller att ha känsla för att uttrycka rätt sak vid rätt tidpunkt. Kairos är numera ett välkänt begrepp inom den moderna retoriken. Det var Isokrates lärare Gorgias som ursprungligen myntade detta begrepp och Isokrates retorik har ibland beskrivits som läran om rätt ord i rätt tid.

Stil och kännetecken[redigera | redigera wikitext]

Kännetecknande för Isokrates förhållandevis rikt bevarade författarskap, är synen på talet som enligt honom är vad som skiljer människan från djuren. I övrigt en jordnära livsåskådning, med föga till övers för Platons abstraktioner och dennes tro på en absolut sanning. Nyttan av en företeelse legitimerar den, inte avsikten.

Isokrates ansåg, som många andra framstående retoriker, att tanke och tal var oskiljaktiga från varandra. Enligt detta synsätt så måste innehållet i ett tal passa dess utformning och utformningen måste i sin tur passa innehållet.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Isokratous Apanta, 1570
  • Nationalencyklopedin (1992) Nionde Bandet Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB
  • Sloane, Thomas O. (2001) Encyclopedia of Rhetoric Oxford University Press, Inc.
  • Worthington, Ian (2001) Encyclopedia of Rhetoric Oxford University Press, Inc.
  • Andersen, Öivind (1995) I Retorikkens Hage Universitetsforlaget AS
  • Corbett, Edward P.J. (1999) Classical Rhetoric for the Modern Student Oxford University Press, Inc.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Isocrates 2010-09-20