Filosof

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bertrand Russell, en av 1900-talets viktigaste brittiska filosofer, 1907.

En filosof är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt filosofi. Ordet härrör från grekiskans philos och sofia, betydande "vän av visdom" (jämför ordet filantrop).

Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer. Från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allteftersom filosofin avsöndrades i specialvetenskaper, till exempel fysik, biologi och sociologi, kom specialvetenskapens företrädare mer sällan att se sig som filosofer, och kallade sig i stället för till exempel fysiker, biologer och sociologer. Många av de filosofiska utövarna är akademiker, men filosofin har också en stor andel nyskapande och för ämnet betydelsefulla personer som funnits utanför, eller i utkanten av, den akademiska världen. Kant och Hegel är visserligen eminenta akademiker, men de uppvägs av icke-akademiker såsom David Hume, Nietzsche och Gottlob Frege.

Kvinnliga filosofer?[redigera | redigera wikitext]

En evident iakttagelse av filosofin är att den stora majoriteten av berömda filosofer, som beskrivs i en typisk bok om filosofins historia, är män. Detta kan bero på att kvinnor historiskt sett inte fått möjlighet till det intellektuella utbyte som krävs för att ge bidrag till filosofin, och/eller att män favoriserar män när de skriver historia. Idag är det dock vanligare att kvinnor studerar filosofi, har höga akademiska positioner och är berömda för forskningsbidrag. I modern tid har kvinnliga filosofer lyfts fram alltmer, däribland Hypatia, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Ayn Rand och Hannah Arendt. Bland framstående nu levande kvinnliga filosofer finns Susan Haack, berömd bland annat för bidrag till logik och kunskapsteori, samt Martha Nussbaum, främst känd för sina bidrag inom såväl antik filosofi som lag och etik.

Kända filosofer[redigera | redigera wikitext]

Antiken[redigera | redigera wikitext]

Medeltiden[redigera | redigera wikitext]

Renässansen[redigera | redigera wikitext]

Tidigmodern tid[redigera | redigera wikitext]

Modern tid[redigera | redigera wikitext]

Svenska filosofer[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]