Järnväg på Island

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Island är ett av de länder som saknar spårbunden trafik över huvud taget. Något järnvägsnät har heller aldrig existerat på ön, däremot har smalspåriga godsbanor funnits i Reykjaviks hamn, men dessa spår är upprivna. Historiskt sett är detta en av tre järnvägar som har fungerat på Island. En beskrivning av landets järnvägsnät kan därför inte föreligga. Planer finns på ett spårvägsnät i Reykjavik men mot det talar förutom anläggningskostnader även det faktum att staden är glest bebyggd. Planer har dock funnits på en järnvägsförbindelse mellan Reykjavik och flygplatsen i Keflavík. All lokal kollektivtrafik sker med bussar. För långväga kollektivtrafik inom landet är flyg viktigt. För internationell kollektivtrafik från Island är flyget helt dominerande, men även båttrafik förekommer.