Kärnavfallsfonden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kärnavfallsfonden
DepartementMiljödepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-4904
MyndighetschefYvonne Gustafsson
InstruktionSFS 2007:1055
Webbplatswww.karnavfallsfonden.se

Kärnavfallsfonden är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Miljödepartementet. Myndigheten har till uppgift att ta emot vissa avgifter, framförallt från innehavare av kärnkraftverk, förvalta avgiftsmedlen och ordna utbetalningar efter begäran från Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgiften tas normalt ut som en avgift per producerad kWh i kärnkraftverken.

Avgifterna ska bland annat räcka till

  • kostnaderna för de anläggningar för att ta hand om kärnavfall som är i drift idag (2018), till exempel CLAB och SFR
  • de framtida kostnaderna för rivning av samtliga svenska kärnkraftverk, där rivningen av Barsebäck redan påbörjats
  • kostnader för forskning och utveckling, planering och tillståndsprocess för det kommande slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall som planeras byggas i Forsmark
  • kostnader för uppförande, drift och slutlig förslutning av detta slutförvar för långlivat radioaktivt avfall.

Det finns osäkerheter förenade med att bestämma storleken på avgiften, då den ska täcka kostnader för delvis oprövad teknik. Ytterligare en osäkerhet är att kostnaderna faller ut under en tidsperiod på åtskilliga decennier, och därför påverkas av antaganden om avkastning på fonderade medel och allmän kostnadsutveckling i samhället.

Strålsäkerhetsmyndigheten utreder återkommande kostnadsbilden och redovisar ungefär vart tredje år till regeringen ett förslag på kärnavfallsavgifter för en kommande tidsperiod.

I oktober 2017 levererades en sådan utredning[1] där sedan regeringen i december 2017 beslutade om en avgift för perioden 2018–2020 på ca 5 öre per producerad kWh.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ John Eliasson, Per Nyström. ”Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018–2020”. Strålsäkerhetsmyndigheten. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c0f159168e5d4f9aa0d2a534619a02a9/forslag-pa-karnavfallsavgifter-finansierings--och-kompletteringsbelopp-....pdf. Läst 24 januari 2018. 
  2. ^ ”Nya avgifter till Kärnavfallsfonden beslutade”. SKB - Svensk Kärnbränslehantering. 21 december 2017. http://www.skb.se/nyheter/beslut-om-nya-karnavfallsavgifter/. Läst 24 januari 2018.