Kardiologi

Från Wikipedia
Principen för EKG.
Principen för EKG.

Kardiologi (från grekiska καρδίᾱ kardiā, "hjärta") är en gren inom internmedicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, hjärtklaffar samt i hjärtats elektrofysiologi. En läkare som har fullfört sin specialistutbildning inom kardiologi kallas för kardiolog. Inom kardiologin finns det tre överordnade specialområden: elektrofysiologi, kardiologisk bilddiagnostik och ischemisk hjärtsjukdom.

Kardiologer samverkar ofta i sjukvården med andra specialiteter som hanterar hjärtpatienter. Dit hör: