Kardiologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Principen för EKG.

Kardiologi (från grekiskans kardia) är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtat, både dess sjukdomar och funktioner. Fältet kardiologi delas vanligtvis upp i ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs. EKG-analyser). En läkare som är specialist inom kardiologi kallas för kardiolog. Kardiologer ska inte förväxlas med thoraxkirurger, som är kirurger med specialistkompetens för att utföra operationer av hjärta och lungor. Gränserna gentemot thoraxkirurgi och röntgen har dock vidgats i och med att många kardiologer utför minimalinvasiva ingrepp som: perkutan transluminell angioplastik, PTA, där man kan ballongvidga trånga kranskärl och även sätta in stent (stödrör) i dem.