Kategori:Esperantister

Från Wikipedia

Denna kategori är endast för esperantister: personer som lärt sig och använt det internationella språket esperanto. Dessutom finns människor i den här kategorin som sannolikt var inblandade på något sätt i esperantorörelsen.

Kategorin används inte för människor som helt enkelt stöder språket och inte talar det.