Kodein

Från Wikipedia
Kodein
Strukturformel
Systematiskt namn(5α, 6α) -7,8-didehydro-4 ,5-epoxy-3-metoxi-17-methylmorphinan-6-ol
Kemisk formelC18H21NO3
Molmassa299,364 g/mol
CAS-nummer76-57-3
Egenskaper
Löslighet (vatten)10 g/l
Smältpunkt153 - 155 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kodein, C18H21NO3, är ett smärtstillande ämne, ett morfinderivat, tillhörande gruppen opiater. Kodein är en av de naturliga opiaterna i opiumvallmo. Jämfört med de besläktade ämnena heroin och morfin, har kodein lägre potens. Den biokemiska förklaringen till att kodeins verkan är densamma som den för morfin, är att kodein omvandlas till morfin i kroppen.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Vanligtvis används läkemedel med kodein för behandling av svårare huvudvärk (till exempel migrän), benbrott och andra typer av måttlig till svår smärta.

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Kodein omvandlas i kroppen till morfin. Farmakologiskt binder kodein till samma opioidreceptorer.

Vissa människor saknar det nödvändiga enzymet för omvandlingen till morfin, och för dessa har kodein liten effekt. Omkring 1 % av den vita befolkningen är så kallade ultrasnabba metaboliserare och har i stället dubbla uppsättningar av enzymet. Detta leder till att kodeinet oavsett läkemedelsmängd har mycket kraftigare effekt, eftersom kodeinet då omvandlas till mer morfin än vad som normalt är fallet.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Halter av kodein i blodet tillsammans med alkoholintag kan orsaka andningsdepression. Vanlig biverkning - som med andra opiater - är förstoppning.

Beroende[redigera | redigera wikitext]

Kodein är beroendeframkallande. Hur lång tid beroendeutvecklingen tar varierar, stora doser kodein framkallar mycket snabbare ett begär än kodein för medicinskt bruk i terapeutiska doser. Abstinensbesvären kan vara både fysiska och psykiska, men är sällan lika kraftiga som vid rent morfinmissbruk. Vid missbruk av kodeintabletter som också innehåller paracetamol (till exempel Citodon, Panocod) riskerar missbrukaren leverskador på grund av paracetamolet. Risken för beroende av kodein är mycket liten jämfört med risken för beroende av heroin eller morfin, men risken är ändå påtaglig, särskilt vid långtidsanvändning.

Narkotikaklassificering[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är alla preparat innehållande kodein narkotikaklassade. Alla läkemedel innehållande kodein är receptbelagda och särskild receptblankett krävs. Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein.

I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg morfin; resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Kodein (läkemedelsverket)