Citodon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Citodon minor

Citodon är ett analgetikum (smärtstillande medel), som används mot måttlig till svår smärta av olika slag, som smärta vid diskbråck, endometrios, postoperativ smärta, efter benbrott mm. De aktiva substanserna är kodein (Kodeinfosfathemihydrat, 30 mg/tabl., ett morfinderivat) och paracetamol (500 mg/tabl.). Kodein omvandlas (metaboliseras) i kroppen till morfin. Analgetisk (smärtstillande) effekt uppnås efter 0,5 - 1 timme. Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas. Läkemedlet är narkotikaklassat enligt svensk lag och speciell receptblankett krävs. Tidigare var förpackningarna försedda med en så kallad varningstriangel.

Effekt[redigera | redigera wikitext]

Citodon kan fungera olika bra på olika människor. På de flesta patienter har Citodon förutsedd effekt men ca. 11% av befolkningen saknar det enzym som är nödvändigt för att kodein ska kunna metaboliseras till morfin, på dessa har medicinen liten effekt. Sk. ultrasnabba metaboliserare, som erhåller dubbla eller flera uppsättningar av enzymet, är mycket ovanliga men dessa förekommer. På dessa patienter har Citodon då en kraftigare effekt än normalt, och kan då erhålla en lägre dos av läkemedlet än normalt men får ändå samma smärtlindring.

Det finns flera varianter av Citodon: Citodon minor (350 mg/15 mg) som är avsedd för att användas av barn och ungdomar. Citodon (500 mg/30 mg) och Citodon Forte (1g/60 mg) då för 18+.

Beroende[redigera | redigera wikitext]

Citodon är beroendeframkallande. Det är kodeinet i Citodon som skapar det fysiska beroendet men det psykiska beroendet kan vara lika stort som eller större än det fysiska. Citodon (samt andra läkemedel med kodein) tillhör de läkemedel som det, jämte bensodiazepiner, är vanligast att missbruka. Oftast märker man ett missbruk på att tabletterna tar slut innan det är dags för nästa receptförnyelse om man följt ordinerad dos, det vill säga att man tagit fler tabletter än den ordinerade dosen. Man kan också märka en ökad dostolerans, det vill säga att man inte längre erhåller samma analgetiska (smärtstillande effekt) som vid början av behandlingen. Eftersom Citodon är ett kombinationspreparat som även innehåller paracetamol är risken för en eventuell förgiftning snarast att hänföra till paracetamolet än kodeinet. 20–30 tabletter till en vuxen person gav allvarlig intoxikation (förgiftning; toxisk (dödlig) dos rent paracetamol är för vuxna ca 140 mg/kg och för barn ca 175 mg/kg).

Det bör tilläggas att vid användning av terapeutiska doser (enligt ordination) och vid bruk under kortare perioder får risken för beroende anses vara jämförelsevis liten.

Försäljning i utlandet[redigera | redigera wikitext]

I många andra länder i Europa, däribland Storbritannien och Polen, säljs preparat med kodein receptfritt, fast då med mycket lägre halter kodein än i till exempel Citodon (30 mg kodein/tablett).

Se även[redigera | redigera wikitext]


Referenser[redigera | redigera wikitext]


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]