Kommerskollegium

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandeln, Europeiska unionens inre marknad och handelspolitik.

Historik

Ämbetsverket Kommerskollegium bildades 1651 av en utbrytning ur Kammarkollegiet och behandlade då handel, industri och sjöfart. En speciell myndighet som handlade handelsärenden grundlades redan 1637 men stod vakant större delen av sin existens från 1644–1651. Till "nyttiga fabrikers understöd" inrättade riksdagen år 1739 "Riksens ständers manufactur contoir" och en särskild "manufaktur-fond". Kontoret lades ned 1766 och uppgifterna överfördes till Kommerskollegium.

Till kollegiets uppgifter hör utredningar, yttrande och förslag angående frågor som hanteras inom EU, WTO, OECD, UNCTAD, ECE och liknande internationella organisationer. Kommerskollegium ansvarar för tillsynen av handelskamrar.

Patentfrågorna fick 1891 en egen myndighet, Patent- och registreringsverket. 1956 inrättades Sjöfartsverket och 1995 Revisorsnämnden. Industrifrågorna fick 1973 en egen myndighet under namnet Statens industriverk som senare blev NUTEK 1991 och Tillväxtverket 2009. Kommerseråd är sedan gammalt tjänstetiteln för högre chefer inom Kommerskollegium. Högste chefen bar tidigare titeln president, numera generaldirektör.

1840–1900 sorterade myndigheten under Civildepartementet, 1900–1920 under Finansdepartementet, 1920–1982 under Handelsdepartementet och från 1983 under Utrikesdepartementet.

Presidenter för Kommerskollegium

Generaldirektörer för Kommerskollegium

Källor


Externa länkar