Konventionen om deltidsarbete

Från Wikipedia
ILO-konvention
C175
Konventionen om deltidsarbete
Antagen 24 juni 1994
Ikraftträdande 28 februari 1998
Status Aktuell
Ratificeringar 14 stater
Typ Teknisk
Ämne Vikariat och arbetstid
Föregående Efterföljande
Konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor

Konventionen om deltidsarbete (ILO:s konvention nr 175 om deltidsarbete, Part-Time Work Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 24 juni 1994. Den består av 19 artiklar som syftar till att ge ett visst skydd åt deltidsanställda. I juli 2014 hade 14 länder ratificerat konventionen.

Konventionen om deltidsarbete stadgar i artikel fyra att deltidsanställda ska ha samma anställningsskydd som heltidsanställda vad gäller a) rätten att organisera sig, att förhandla kollektivt och få fackliga förtroendeuppdrag; b) säkerhets- och hälsoskydd på arbetet samt c) skydd mot diskriminering vid anställning och arbete.

Konventionen förbjuder lägre lön till delstidsanställda (omräknat till heltidslön) samt sämre förmåner som sjuklön och mammaledighet. Artikel tio föreskriver att övergång från heltid till deltid, och vice versa, i möjligaste mån ska vara frivillig för den anställde. I artikel elva står det att konventionen ska implementeras i lag eller genom kollektivavtal.

Ratificering[redigera | redigera wikitext]

Land Datum
Albanien Albanien 19 juni 2003
Australien Australien 5 september 2011
Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 7 augusti 2010
Cypern Cypern 11 december 1997
Finland Finland 2 april 1999
Guyana Guyana 10 augusti 1997
Ungern Ungern 2 februari 2010
Italien Italien 28 mars 2000
Luxemburg Luxemburg 22 februari 2001
Mauritius Mauritius 5 juni 1996
Nederländerna Nederländerna 2 februari 2001
Portugal Portugal 3 mars 2006
Slovenien Slovenien 15 maj 2001
Sverige Sverige 3 juli 2002

Källor[redigera | redigera wikitext]