Krusenhof

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Godset Krusenhof.

Krusenhof är ett gods i Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Egendomen, som 2009 omfattar c:a 480 hektar, varav c:a 410 hektar landareal, ägdes från 1912 och fram till 1 februari 2008 inom släkten Printzsköld i fyra generationer. Försäljningen till Norrköpings kommun framtvingades av kommunens beslut om en omvandling av jordbruksmarken på södra Malmölandet, där Krusenhof är beläget, till en framtida användning för industri-, transport- och logistik-ändamål. I nu gällande, nyligen antagna kommunala detaljplaner för området planeras industrimark på en yta av c:a 175 hektar, medan en framtida utbyggnad av Norrköpings hamn kräver ytterligare c:a 50 hektar mark. Två nya sågverk planerades också att byggas på Krusenhofs marker, varav Holmen Timbers nya anläggning kommer att tas i bruk under 2011.[uppdatering behövs] Den andra tilltänkta sågverks-etableringen på området kommer dock förmodligen inte att förverkligas.[källa behövs]

Den kulturhistoriskt mycket värdefulla herrgårdsbebyggelsen på Krusenhof ska dock bevaras för framtiden, liksom det närmast angränsande markområdet. Huvudbyggnaden av sten och i tre våningar är uppförd 1915 efter ritningar av Ivar Tengbom på beställning av den dåvarande ägaren, riksmarskalken Otto Printzsköld (1846-1930). Parken och trädgårdsanläggningen är ett verk av Rudolf Abelin, annars mest känd för Norrvikens trädgårdar i Båstad. Krusenhof kallades ursprungligen Kullerstad och donerades 1622 till Peter Kruse (Crusebjörn) och bebyggdes 1623. Det såldes 1668 till Fr. Joel Örnstedt och indrogs sedan till kronan. Senare ägdes godset av släkten Bähr och på 1750-talet av Johan Stael von Holstein på granngården Malmö (där Bravikens pappersbruk numera är beläget). Bland senare ägare märks överjägmästaren A. Alf, från 1850 majoren G.L. Hjorth och mellan 1853 och 1876 brukspatronen Jacob von Leesen, vars släkt kom att äga Krusenhof fram till 1912, då riksmarskalken Otto Printzsköld köpte godset. I samband med köpet revs den dåvarande huvudbyggnaden.[1]

Familjen Printzsköld kommer att tills vidare fortsätta att arrendera, bebo och driva Krusenhofs gård och jordbruk.[uppdatering behövs]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska gods och gårdar (1930).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]