Kryptogamer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kryptogamer, vetenskapligt namn Cryptogamae, är en föråldrad taxonomisk grupp levande organismer (svampar, växter, bakterier) som sprider och förökar sig med sporer. De saknar helt ståndare och pistiller. Exempel på kryptogamer är mossor, svampar och ormbunksväxter. Hela växtriket delades in i kryptogamer och fröväxter (fanerogamer). Benämningen representerar inte längre någon taxonomisk gruppering, och det är en mycket heterogen grupp.

Kryptogamerna kallades också "sporväxter", men det begreppet är missvisande eftersom även fröväxternas han- och honorgon bildas ur sporer (mikrospor inuti hankotten/hanblomman resp. megaspor inuti honblomman/honkotten). Dock sprids aldrig fröväxternas sporer utan istället sprids pollen och frön. Hos kryptogamerna ("sporväxterna") däremot är sporerna den direkta spridningsenheten.

Begreppet kryptogamer härrör från den tid då man till växtriket förde alla organismer som inte hade egen rörelseförmåga. Linné kallade alla växter som saknade ståndare och pistiller för kryptogamer (som betyder "hemligt gifta").

Ekologi[redigera | redigera wikitext]

Liksom fröväxter bildar kryptogamer (svampar undantaget) biomassa genom fotosyntes. De växer sakta, och ofta under svåra förhållanden, som på klipphällar. Många mossor är epifyter. Människor använder sällan kryptogamer, undantaget är vitmossa som utvinns som torv.

Fysiologi[redigera | redigera wikitext]

Sporerna sitter på växtens undersida och ser ut som små "knoppar". När växten är klar att föröka sig, öppnar sig "knopparna", sporerna ramlar ut och sprids sedan med vinden, tills de landar i jorden och kan börja växa.

Medlemmar[redigera | redigera wikitext]

Kärlväxter som sprids med sporer (kärlkryptogamer):

Tidigare fördes även Svampar och Lavar men dessa tillhör numera svampriket och inte växtriket. Vissa alger, till exempel brunalger och guldalger räknas inte heller längre till växtriket.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]